Kalbotyra. Filologija

Išdėstymas:

Parengė Jūratė Levina

Internetu:
11,65€
Knygyne:
13,70€

Knygą sudaro Algirdo Juliaus Greimo ankstyvoji, 1947–1959 m., publicistika: sociopolitinių realijų analizės, poleminiai straipsniai visuomenės ir kultūros klausimais, literatūros veikalų recenzijos, literatūros istorijai ir estetikai skirta eseistika. Parengta iš rankraščių pagal paties Greimo sudarytą planą, knyga atskleidžia s..

Internetu:
7,51€
Knygyne:
8,83€

Ši aprašomojo, arba aiškinamojo, pobūdžio mokomoji anglų kalbos gramatika skiriama pirmiausia aukštųjų mokyklų studentams, kurie jau mokėsi šios kalbos vidurinėje mokykloje ir dabar, eidami įvairius mokslus, toliau ugdo šios kalbos įgūdžius, lankydami pratybas ir dirbdami savarankiškai. Norima, kad ji taptų parankine knyga, kurioje prireikus ji..

I. Dostalova, Š. Zalenkova, J. Branam

Internetu:
10,12€
Knygyne:
11,90€

..

Išparduota

I.Ermanytė

Internetu:
5,22€
Knygyne:
6,14€

..

Algirdas Julius Greimas

Internetu:
23,72€
Knygyne:
27,90€

Lietuviškai sąmonei Algirdas Julius Greimas yra mįslinga figūra. Joks kitas lietuvis nėra sukūręs humanitarinio ar kokio kito mokslo metodologijos ar mokyklos, kuri būtų tokia ženkli ir atpažįstama pasauliniame XX–XXI amžiaus kontekste, kaip Paryžiaus arba tiesiog greimasienne, „greimiškoji“ semiotika. Plačiai suvokiama ar bent numanoma, kad ši fig..

Pietro Umberto Dini

Internetu:
36,13€
Knygyne:
42,50€

Baltų kalbų lyginamoji istorija  siekia tapti baltų filologijos ir lingvistikos žinynu. Gražiai suvešėjusi, pasididžiavimą kelianti baltistikos mokslo šaka jau prieš dvidešimt metų paskatino prof. Pietro U. Dini parengti apibendrinamąjį šiuolaikinį veikalą, kuris galėtų praversti studentams ir mokslininkams. ..

Išparduota

S. Ambrazas

Internetu:
14,86€
Knygyne:
17,48€

..

Bonifacas Stundžia, Dalius Jarmalavičius

Internetu:
15,47€
Knygyne:
18,20€

Monografijoje ištirta daiktavardžių dūrybos sistema, paliudyta XVII–XVIII a. vokiečių–lietuvių ir vokiškuose latvių kalbos žodynuose. Darybinės sandaros ir semantikos požiūriu išanalizuoti Mažosios Lietuvos lietuvių kalbos sudurtiniai daiktavardžiai ir jų atitikmenys vokiškojoje žodynų dalyje ir Pabaltijo vok..

Internetu:
2,08€
Knygyne:
2,45€

..

Išparduota

Internetu:
4,65€
Knygyne:
5,47€

..

Išparduota

Internetu:
12,28€
Knygyne:
14,45€

..

Algis Mickūnas

Internetu:
10,97€
Knygyne:
12,90€

Algis Mickūnas – vienas iš daugiausiai rašančių ir spausdinančių mūsų filosofų, jo knygų ir straipsnių lentyna vis ilgėja, atverdama naujus jo mąstymo plotus ir klodus. Naujausioje knygoje „Istorija, suvokimas, kalba“ nagrinėjamos Vakarų filosofinio mąstymo kolizijos, susijusios su istorinės sąmonės rastimi, raida ir pl..

Išparduota

Internetu:
4,40€
Knygyne:
5,18€

..

Išparduota

Internetu:
7,36€
Knygyne:
8,66€

..

Išparduota

Internetu:
16,05€
Knygyne:
18,88€

..

Išparduota

Internetu:
1,60€
Knygyne:
1,88€

..

Išparduota

Internetu:
0,99€
Knygyne:
1,16€

..

Išparduota

Internetu:
9,58€
Knygyne:
11,27€

..

Išparduota

A. Lyberis

Internetu:
18,59€
Knygyne:
21,87€

..

Išparduota

V. Vitkauskas

Internetu:
3,99€
Knygyne:
4,69€

Knygoje nagrinėjama lietuvių kalbos tarmių žodžiai ir formos, kur fonetiškai yra pakitusios morfemos. Tie morfologiniai dariniai yra tarsi nukrypimai nuo dėsningų sisteminių kalbos dalykų. Nukrypimai nuo fonetinio dėsnio neišeinantys iš kokios nors kalbos ribų, būdingi iš pradžių šnekamajai kalbai, o paskui pasidaro ir bendrinės kalbos  vartojamomi..

Internetu:
9,83€
Knygyne:
11,56€

..

Rodoma nuo 1 iki 21 iš 42 (viso puslapių - 2)