Teisinė literatūra

Išdėstymas:
elakcija -30%

Artūras Driukas

Internetu:
13,93€
Knygyne:
19,90€
Sutaupote:
5,97€

Monografijoje nuosekliai analizuojami materialiosios privatinės teisės terminai: jų prigimtis, paskirtis, klasifikavimas, santykis su kitais teisės terminais, atskirų rūšių materialiosios privatinės teisės terminų ypatumai, bendrieji požymiai ir skirtumai, terminų nesilaikymo teisiniai padariniai, protingo termino samprata. Siekiama atskleisti teis..

naujiena elakcija -30%

Internetu:
5,49€
Knygyne:
7,85€
Sutaupote:
2,36€

..

naujiena elakcija -30%

Internetu:
5,46€
Knygyne:
7,80€
Sutaupote:
2,34€

..

naujiena elakcija -30%

Internetu:
4,13€
Knygyne:
5,90€
Sutaupote:
1,77€

..

naujiena elakcija -30%

Internetu:
7,07€
Knygyne:
10,10€
Sutaupote:
3,03€

..

elakcija -30%

Petras Navikas

Internetu:
8,29€
Knygyne:
11,85€
Sutaupote:
3,56€

Knygoje „Teisingumo parodija“ aprašyta autoriaus Petro Naviko  išgyventa istorija šešiose  civilinėse bylose, kuriose  nagrinėti Mokėtinos sumos už bendrosios nuosavybės objektų priežiūrą, naudojimą, valdymą apskaičiavimo teisėtumo ir teisingumo klausimai. Atskleisti visų instancijų teismų Konstitucijos, Civilinio kodekso, Civilinio ..

elakcija -30%

Ramūnas Birštonas, Jūratė Liauksminaitė

Internetu:
19,11€
Knygyne:
27,30€
Sutaupote:
8,19€

Knygoje paprasta ir glausta forma pateikiama išsamių žinių apie visas su kūrybinėmis industrijomis susijusias intelektinės nuosavybės teises: autorių teises, gretutines teises, dizaino, išradimų, prekių ženklų ir komercinių paslapčių apsaugą bei apsaugą nuo nesąžiningos konkurencijos, detaliau aptariant galimus teisių įgyvendinimo būdus, šių teisių..

elakcija -30%

Gintaras Švedas, Armanas Abramavičius, Jonas Prapiestis

Internetu:
25,13€
Knygyne:
35,90€
Sutaupote:
10,77€

Vilniaus universiteto vadovėlių ir mokomosios teisės srities literatūros serija. Autoriai – Vilniaus universiteto Teisės fakulteto prof. habil. dr. Gintaras Švedas, prof. dr. Jonas Prapiestis ir prof. dr. Armanas Abramavičius.Vadovėlio temos:• atleidimas nuo baudžiamosios teisės;• bausmės samprata, paskirtis (tikslai), bausmių sistema ir atskiroms ..

elakcija -30%

Bronius Sudavičius, Martynas Endrijaitis

Internetu:
24,85€
Knygyne:
35,50€
Sutaupote:
10,65€

Bronius Sudavičius bei Martynas Endrijaitis - knygos "Viešųjų finansų teisė" autorių duetas, kuris pateikia sistemingą informaciją studentams ir ne tik apie viešuosius finansus.  Vadovėlis skirtas šioms temoms: viešieji finansai ir viešoji finansinė veikla; viešųjų finansų teisės esmė; vie&sc..

elakcija -30%

Jevgenij Machovenko

Internetu:
25,48€
Knygyne:
36,40€
Sutaupote:
10,92€

Vakarietiško teisės mokslo požiūriu istorija yra teisės augimas, kopimas į aukštumas, vykstantis ir dėl pokyčių visuomenėje, ir dėl vidinių teisinės sistemos egzistavimo dėsnių. Tas augimas buvo, yra ir bus tol, kol egzistuos pati teisė, nes istorija yra teisės savybė. Ši istorija yra vientisas nenutrūkstamas procesas, netur..

elakcija -30%

Gintaras Švedas, Armanas Abramavičius, Jonas Prapiestis, Egidijus Bieliūnas

Internetu:
24,15€
Knygyne:
34,50€
Sutaupote:
10,35€

Vadovėlio „Lietuvos baudžiamoji teisė. Bendroji dalis“ I knyga skirta konkrečioms temoms: baudžiamosios teisės sąvokai, paskirčiai, funkcijoms, sistemai; baudžiamajai politikai; baudžiamajai atsakomybei ir jos įgyvendinimo formoms; Lietuvos baudžiamosios teisės šaltiniams; baudžiamojo įstatymo galiojimo ir aiškinimo dalyka..

elakcija -30%

Aldona Meilutytė

Internetu:
9,03€
Knygyne:
12,90€
Sutaupote:
3,87€

Knygoje  „IŠSIGIMĘ TEISMAI, SUŽLUGDYTA VALSTYBĖ“  Aldona Meilutytė rašo ir kritikuoja Lietuvos teismų darbą. Ji nori, kad tie, kurie skaitys šią knygą, padarytų savo išvadas – atsakytų į klausimą, ar galime toliau taip gyventi? 2008 m. buvo išleista pirmoji A.Meilutytės knyga „Ar ..

elakcija -30%

Christina Rickardsson

Internetu:
19,49€
Knygyne:
27,85€
Sutaupote:
8,36€

Naujuoju Darbo kodeksu siekiama atspindėti pasikeitusius socialinius ir ekonominius santykius, nustatant naujas taisykles, liečiančias darbo sutarties sudarymą, darbo sutarčių rūšis, jų vykdymą, pasibaigimą, darbo ir poilsio laiką, drausminę, materialinę atsakomybę. Tikroji darbuotojų apsauga yra susijusi su vienodų nediskriminacinių darbo s..

akcija -70%

3,57€ 11,90€

Sutaupote:
8,33€

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas – oficialus dokumento tekstas. Patvirtintas LR 2016 m. rugsėjo 14 d. įstatymu Nr. XII-2603, įsigaliojo 2017 m. liepos 1 d...

elakcija -30%

Rimantas Daujotas

Internetu:
7,13€
Knygyne:
10,19€
Sutaupote:
3,06€

Knygoje analizuojami pagrindiniai tarptautinės investicijų teisės principai ir jų taikymo praktika, aptariamos investicinio arbitražo teisinės problemos ir pagrindinės bylos. Todėl ši knyga pirmiausia skirta teisininkams praktikams. Knyga taip pat gali būti naudinga studijuojantiems tarptautinę teisę, besidomintiems tarptautiniais ginčais, jų regul..

elakcija -30%

Dominykas Vanhara, Regina Kavaliauskaitė

Internetu:
3,49€
Knygyne:
4,99€
Sutaupote:
1,50€

Šis komentaras yra skirtas žemės ūkio bendrovių vadovams, teisininkams, kurių praktikos sritis yra susijusi su įmonių teise, teisės studentams, o taip pat visiems asmenims, kurių darbas ar profesinė veikla yra susijusi su žemės ūkio bendrovėmis. Autoriai nuoširdžiai tikisi, kad šis Žemės ūkio bendrovių įstatymo komentaras bus n..

elakcija -30%

Internetu:
6,26€
Knygyne:
8,95€
Sutaupote:
2,69€

Knygoje „Nuosavybės santykių transformavimas Lietuvoje 1989-1992 m." analizuojamas Lietuvos ekonomikos pertvarkymo iš socialistinės į rinkos ekonomika pagrįstas teisinės ir ūkio sistemų pradinis ir svarbiausias veiksnys – privatinės nuosavybės instituto atstatymas ir valstybinės nuosavybės sistemos pertvarkymas. Pradinis ir svarbiausias veiksnys – ..

elakcija -30%

Internetu:
19,29€
Knygyne:
27,57€
Sutaupote:
8,28€

Mokslo studija „Tautinių mažumų apsauga: tarptautinės teisės aspektai" skirta ypatingai svarbiai ir aktualiai Lietuvoje asmenų, priklausančių tautinėms mažumoms, teisių apsaugos temai. Žmogaus teisių, tarp jų ir asmenų, priklausančių tautinėms mažumoms, teisių apsaugos užtikrinimas, laikytinas valstybės demokratijos vertinimo matu. Šios Studijos ti..

elakcija -30%

Internetu:
0,97€
Knygyne:
1,39€
Sutaupote:
0,42€

..

elakcija -30%

Audrius Bakaveckas

Internetu:
10,33€
Knygyne:
14,77€
Sutaupote:
4,44€

Vadovėlis Administracinė teisė: teorija ir praktika. I dalis - tai kelerių metų mokslinio tiriamojo darbo ir praktinės veiklos, stebėjimų bei apmąstymų vaisius.   Vadovėlio pirmojoje dalyje kompleksiškai nagrinėjami svarbiausi administracinės teisės bendrosios dalies institutai (administracinės teisės samprata, principai, dalykas, metodas, sistema,..

elakcija -30%

Internetu:
1,05€
Knygyne:
1,50€
Sutaupote:
0,45€

1992 m. referendume priimtas pagrindinis valstybės įstatymas, kuris reglamentuoja pamatinius Lietuvos valstybės ir visuomenės gyvenimo aspektus. Šis leidinys nepamainomas pilietinio ugdymo, istorijos, politologijos pamokose bei ruošiantis istorijos egzaminui...

Rodoma nuo 1 iki 21 iš 37 (viso puslapių - 2)