Henrikas Radauskas

Sumaišęs vėją su vynu,

Išgėręs gatvėmis einu,

Ieškodamas lengvos širdies,

Linksmos, karališkos mirties.

Henrikas Radauskas — garsus XX a. lietuvių poetas, modernistas, vertėjas. Vaikystėje mokėjo lietuvių, vokiečių, lenkų kalbas, kadangi mama buvo pusiau vokietė, pusiau lenkė, kilusi iš Rytprusių. Dalį vaikystės praleido Pakruojo rajone, po to išvyko į Rusiją (Sibirą) — ten baigė pradinę mokyklą. Grįžęs į Lietuvą įgijo aukštąjį išsilavinimą ir tapo pedagogu. Dirbo universiteto bibliotekininku, švietimo ministerijos leidybos korektoriumi, meno reikalų valdybos sekretoriumi, valstybinės leidyklos redaktoriumi. 1944 m. emigravo į Vokietiją, dar po kurio laiko persikėlė už Atlanto į JAV, kurioje taip pat aktyviai užsiėmė kūryba. H. Radausko knygos išsiskiria spalvų bei garsų įvairove, savitumu, o kritikų teigimu, kūrinius sunku priskirti konkrečiai srovei. Puikus kūrybos pavyzdys yra rinkinys Visi eilėraščiai

Henrikas Radauskas

10,23€

Turime sandėlyje

Išparduota

Henrikas Radauskas

Išparduota

2 prekės

Biografija

Gimė 1910 m. balandžio 23 d. Krokuvoje, Austrijoje-Vengrijoje. H. Radauskas, kaip ir jo brolis dvynys Brunas, gimė Bernardo Radausko ir Amalijos Kieragga Radauskienės šeimoje. Amalijai ankstesni gimdymai buvo nesėkmingi. Šeima nusprendė, kad dvynius gimdys Krokuvoje, kur gyveno Amalijos sesuo akušerė. Jos dėka gimdymas pavyko. Gimus vaikams šeima grįžo į Lietuvą. Į gimtą Gikonių kaimą. Amalija, atvykusi iš Rytprūsių, buvo pusiau vokietė, pusiau lenkė. Todėl vaikai mokėjo tiek lietuvių, tiek vokiečių ir lenkų kalbas. 

Dalis vaikystės prabėgo Gikonių kaime. Pirmojo pasaulinio karo metais gyveno Rusijoje, Novo-Nikolajevske (dabar Novosibirskas). Lankė pradžios mokyklą. 

Į Lietuvą grižo 1921 m. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje. Baigė Panevėžio mokytojų seminariją. 

1929 m. vienerius metus mokytojavo Kazokiškių pradinėje mokykloje.

Studijavo Vytauto Didžiojo universitete Humanitarinių mokslų fakultete lietuvių, vokiečių, rusų kalbas ir literatūras. 

1936 m. dirbo Klaipėdos radiofone. 

1937–1941 m. dirbo Švietimo ministerijos knygų leidimo komisijoje, Valstybinėje leidykloje Kaune.

1944 m. pasitraukė į Vakarus. Metus gyveno Berlyne. Iš ten persikėlė į Roitlingeną.

1949 m. persikėlė į JAV. Gyveno Baltimorėje, Čikagoje. Ilgą laiką dirbo fizinį darbą.

Nuo 1959 m. dirbo Kongreso bibliotekoje Vašingtone.

Mirė 1970 m. rugpjūčio 27 d. Vašingtone, JAV. Palaidotas Vašingtono kapinėse.

Kūrybos bruožai

H. Radausko kūryba – originali. Jos neįmanoma priskirti jokiai literatūrinei krypčiai. Tačiau, kritikų manymu, jo kūryba priklauso modernistinei neoklasikinei srovei. H. Radauskas savo poezijoje siekė meninio tobulumo. Visi daiktai poeto kūriniuose tampa ypatingais. Įgauna nežemiškas savybes. H. Radauskui svarbiausia meninė reikšmė. Jo pasaulėvoka siejasi su estetizmu. Eilėraščių centre atsiduria daiktų ir reiškinių pasaulis. Niekur neišvysi tiesioginio „aš“. Vėlesni eilėraščiai tampa dinamiškais. Kupinais tam tikrų emocinių išgyvenimų. Būdingas daiktiškumas.