Kazys Saja

„Jeigu aš būčiau absoliučiai laisvas, aš pirmiausia pasirinkčiau šiek tiek kitokią savo autobiografiją.”

Kazimieras (Kazys) Saja – Lietuvos rašytojas, dramaturgas, prozininkas, signataras, visuomenės veikėjas. K. Saja aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje ir pasisako politiniais, socialiniais, etikos ir kitais svarbiais klausimais. Itin pamėgti skaitytojų kūriniai – „Gudragalviai“, „Pėdsakai. Tiesios ir prasmės gyvenime beieškant“, „Tuo taku ten“

Kazys Saja

1,00€
10,50€

Turime sandėlyje

Išparduota

Kazys Saja

Išparduota

Išparduota

Kazys Saja

Išparduota

Išparduota

Kazys Saja

Išparduota

Išparduota

Kazys Saja

Išparduota

Išparduota

Kazys Saja

Išparduota

Išparduota

Kazys Saja

Išparduota

Išparduota

Kazys Saja

Išparduota

Išparduota

Kazys Saja

Išparduota

9 prekės

Biografija

Gimė 1932 m. birželio 27 d. Skėriuose, Pasvalio rajone, neturtingų tėvų ūkyje.

Būdamas 3 metų, neteko tėvo, sulaukęs 7 metų – motinos. Tuomet kartu su broliu persikėlė gyventi pas dėdienę į Kauną. Ten praleidęs metus, buvo išvežtas į Plungės rajone esantį Vaištarų kaimą. 

1943 m. baigė Paukštakių pradžios mokyklą. 

1949–1952 m. mokėsi Klaipėdos žemės ūkio technikume (dab. Klaipėdos valstybinė kolegija), agronomo specialybę. 

Norėjo tapti architektu, buvo įstojęs į Kauno politechnikos institutą, tačiau jo nebaigė, grįžo į Klaipėdą.

Klaipėdoje ketino mokytis Mokytojų institute, Lietuvių kalbos ir literatūros skyriuje, tačiau jį priėmė tik į Gamtos ir geografijos skyrių. Jį baigė 1954 metais. 

Tuo metu parašė savo pirmąją pjesę „Lažybos“, kuri 1954 m. pastatyta Klaipėdos dramos teatre, o 1955 m. Pernu dramos teatre Estijoje.

Tuomet išvyko į Vilnių, kur nepateko į Vilniaus universitetą, tačiau įstojo į Pedagoginio instituto Lituanistikos fakultetą. 

Studijuodamas Vilniuje, parašė apsakymų knygelę „Klumpės" ir su ja atėjo į vaikų literatūrą. 

1956–2004 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys.

1957 m. sulaukė ir dviejų savo premjerų: Lietuvos akademinis dramos teatras pastatė komediją „Silva studentauja“, o Klaipėdos dramos teatras – „Septynias ožkenas“. 

1958 m. rašytojas baigė studijas. Tuo metu jo pjesės buvo aktyviai statomos teatruose.

1988–1990 m. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Vilniaus miesto tarybos narys. 

1990–1992 m. LR Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatas, signataras.

Kūrybos bruožai

K. Sajos tekstai pasižymi rimtomis, aktualiomis temomis bei formų naujumu. Skaitytojų jis vadinamas itin poetišku, lyrišku, fantastu. Rašytojo kūryba jautri ir impulsyvi, netgi galima įžvelgti grotesko ir psichologijos paradoksų.