Motina TERESĖ

„Meilė artimui – ne šventųjų misija. Tai kiekvieno šios Žemės gyventojo pareiga.“

Motina Teresė – albanų kilmės religinio ordino steigėja, Nobelio taikos premijos laureatė, 2016 m. paskelbta šventąja. Tikrasis jos vardas – Agnes Gonxha Bojaxhiu. Motina Teresė inicijavo įvairių socialinės paskirties įstaigų kūrimą – mokyklas skurstantiems, raupsų gydymo centrus, gimdymo namus, tuberkuliozės kliniką, „mirštančiųjų namus“. Apie ją yra sukurtas leidinys „Ateik, būk mano šviesa. Motina TERESĖ“.

Motina TERESĖ

8,12€

Rezervuoti ir atsiimti knygyne

1 prekės

Biografija

Gimė 1910 m. rugpjūčio 26 d. Skopjė, Makedonijoje.

Jau būdama 12 metų ji apsisprendė tapti vienuole.

Baigė katalikišką mergaičių mokyklą Škodroje.

Sulaukus 18 metų, paliko šeimą ir išvyko į Airiją, kur įstojo į Loreto Seserų Ordiną.

1928 m. tapo airių loretiečių vienuolyno novice ir buvo pasiųsta į Indiją dirbti mokytoja.

1931 m. kovo 24 d. Agnes davė savo pirmuosius įžadus ir pasirinko Teresės vardą misionierių globėjos Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės garbei.

1937 m. gegužės 14 d. davė amžinuosius įžadus.

Nuo 1946 m. globojo vargingiausius Kalkutos gyventojus.

1949 m. Kalkutoje įsteigė pirmąją mokyklą.

1950 m. Kalkutoje įkūrė „Artimo meilės misionierių kongregaciją“.

1979 m. suteikta Nobelio taikos premija.

1990 m. ordino vadovybė įpareigojo ją paskutiniais metais keliauti po pasaulį ir skaityti paskaitas.

Mirė 1997 m. rugsėjo 5 d. Kalkutoje, Indijoje nuo širdies smūgio.

2003 m. spalio mėn. popiežius Jonas Paulius II paskelbė Motiną Teresę palaimintąja.

2016 m. rugsėjo mėn. 4 d. popiežius Pranciškus paskelbė šventąja.

Kūrybos bruožai

„Ateik, būk mano šviesa. Motina TERESĖ“ pasakoja apie visą gyvenimą vargingiausiems pasaulio žmonėms pašventusią religinę veikėją. Motina Teresė visų religijų atstovams tapo atjautos simboliu. Šis leidinys – tai jos rašinių ir apmąstymų rinkinys, atskleidžiantis šventosios vidinį gyvenimą. Rinkinį sudarė tėvas Brajenas Kolodiejčiukas MC, Motinos Teresės centro direktorius. Jis Motiną Teresę pažinojo 20 metų. B. Kolodiejčiukas surinko kelis dešimtmečius dvasiniams patarėjams rašytus laiškus.