Benediktas XVI

„Leisdamas sau būti atleistam, mokausi atleisti kitiems. Pripažindamas savo silpnumą, tampu tolerantiškesnis ir supratingesnis savo artimo trūkumams.“

Popiežius Benediktas XVI (tikrasis vardas Josephas Aloisius Ratzingeris; 1927–2022) – Katalikų Bažnyčios vadovas ir Vatikano suverenas nuo 2005 m. balandžio 19 d. iki atsistatydinimo 2013 m. vasario 28 d. Benediktas XVI popiežiumi išrinktas 2005 m. popiežiaus konklavoje, vykusioje po popiežiaus Jono Pauliaus II mirties. Atsistatydindamas Benediktas XVI pasirinko būti vadinamas „popiežiumi emeritu“ ir šį titulą išlaikė iki pat mirties 2022 m. gruodį. Benediktas XVI išleido „Youcat. Jaunimo katekizmą“.

Benediktas XVI

6,97€

Rezervuoti ir atsiimti knygyne

Išparduota

Benediktas XVI

Išparduota

Išparduota

Benediktas XVI

Išparduota

3 prekės

Biografija

Gimė 1927 m. balandžio 16 d. Vokietijoje. Jo tėvas, policijos pareigūnas, kilo iš tradicinės žemutinės Bavarijos ūkininkų šeimos. Paauglystę būsimasis popiežius praleido Traunšteine, mažame miestelyje Austrijos pasienyje. Šiame kontekste, kurį pats Benediktas XVI pavadino „mozartišku“, jis gavo krikščionišką, žmogišką ir kultūrinę formaciją.

Josepho jaunystės dienos toli gražu nebuvo lengvos. Jo tikėjimas ir auklėjimas šeimoje privertė jį sunkiai patirti su nacių režimu susijusias problemas; jis kentėjo matydamas, kaip naciai mušė jo parapijos kunigą prieš švenčiant šventąsias Mišias, ir gerai žinojo apie tuo metu Vokietijoje tvyrojusią aršiai priešišką atmosferą Katalikų Bažnyčios atžvilgiu.

Antrojo pasaulinio karo pabaigoje Josephas priimtas į pagalbinę priešlėktuvinę tarnybą.

1946–1951 m. studijavo filosofiją ir teologiją Miuncheno universitete bei Freisingo aukštojoje mokykloje. Kartu su broliu Georgu 1951 m. birželio 29 d. Freisingo katedroje įšventintas kunigu.

1953 m. apgynė teologijos daktaro disertaciją tema „Dievo tauta ir namai Šv. Augustino doktrinoje apie Bažnyčią“.

Po ketverių metų įgijo universiteto profesoriaus kvalifikaciją. Vėliau dėstė dogmatiką bei fundamentaliąją teologiją Freisingo aukštojoje filosofijos ir teologijos mokykloje, 1959–1969 m. – Bonoje, 1963–1966 m. – Miunsteryje, 1966–1969 m. – Tiubingene.

Nuo 1969 m. dogminės teologijos ir dogmos istorijos profesorius Regensburgo universitete, kur galiausiai tapo dekanu bei prorektoriumi.

1962–1965 m. dalyvavo visose keturiose Vatikano II susirinkimo sesijose kaip Kelno arkivyskupo kardinolo Josepho Fringso vyriausiasis teologinis patarėjas.

Tėvo Ratzingerio, kaip kunigo ir Vatikano II susirinkimo „eksperto“, patirtis buvo nepaprastai vertinga ir esminė jo gyvenime. Šią patirtį jis išgyveno kaip savo paties pašaukimo, kurį apibrėžė kaip „teologinį“, patvirtinimą. Bėgant metams taip pat sparčiai sekė jo gausios bei išsamios publikacijos, kurios katalikams ir ypač pažengusiems teologijos studentams tarnavo kaip atskaitos taškas.

1977 m. kovo 24 d. popiežius Paulius VI jį paskyrė Miuncheno ir Freisingo arkivyskupu. Tų pačių metų gegužės 28 d. jis įšventintas vyskupu ir tapo pirmuoju vyskupijos kunigu per 80 metų, kuris ėmėsi ganytojiškai valdyti šią didelę Bavarijos vyskupiją. Savo vyskupiškuoju šūkiu jis pasirinko: „Tiesos bendradarbis“ (plg. III Jn 1, 8).

Popiežius Paulius VI 1977 m. birželio 27 d. konsistorijoje jį paskyrė ir paskelbė kardinolu, Velletri-Segni suburbanijos (1993 m. balandžio 5 d.) ir Ostijos suburbanijos (2002 m. lapkričio 30 d.) kardinolu. 

1981 m. lapkričio 25 d. popiežius Jonas Paulius II jį paskyrė Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektu. Jis taip pat tapo Biblijos komisijos ir Popiežiškosios tarptautinės teologijos komisijos pirmininku.

1982 m. vasario 15 d. atsistatydino iš Miuncheno ir Freisingo arkivyskupo ganytojo pareigų.

1998 m. lapkričio 6 d. paskirtas Kardinolų kolegijos vicedekanu; 2002 m. lapkričio 30 d. Šventasis Tėvas patvirtino jo išrinkimą Kardinolų kolegijos dekanu.

Būdamas Kardinolų kolegijos dekanas, jis vadovavo kolegijos svarstymams, kai 2005 m. balandžio 2 d. mirus popiežiui Jonui Pauliui II paskelbta Šventojo Sosto vakansija. Penktadienį, balandžio 8 d., kardinolas Ratzingeris vadovavo šventosioms Mišioms Šv. Petro aikštėje per popiežiaus Jono Pauliaus II laidotuves. Antradienį, balandžio 19 d., kardinolas Josephas Ratzingeris išrinktas 265-uoju Romos Katalikų Bažnyčios pontifiku, pasirinkęs Benedikto XVI vardą.

Mirė 2022 m. gruodžio 31 d.

Kūrybos bruožai

Popiežiaus Benedikto XVI stilių galima apibūdinti kaip reflektyvų, kontempliatyvų ir intelektualų. Jo darbuose gilinamasi į teologines ir dvasines temas, tyrinėjami giluminiai tikėjimo bei žmogiškosios patirties aspektai. Dėl teologo išsilavinimo jo rašymas atspindi gilų katalikų doktrinos ir teologijos supratimą. Benedikto XVI tekstams būdingas aiškumas ir tikslumas, leidžiantis skaitytojams įsitraukti į jo sudėtingas idėjas bei filosofines diskusijas. Jo raštuose pastebimas mokslinis požiūris, grindžiamas plačiomis žiniomis ir patirtimi teologijos srityje.