Bronius Genzelis

„Berods, Anatolis France yra pastebėjęs: revoliucijas pradeda idealistai, vykdo pragmatikai, o jos vaisius skina niekšai. Mes, sąjūdininkai, pagimdėme mutantą, kuris pasivadino Lietuvos konservatoriais. Manyčiau, visi mutantai neilgaamžiai ir istorijos analuose apie juos bus prisiminta, kaip trumpalaikę organizmo negalią.“

Bronislovas Genzelis (g. 1934) – lietuvių filosofas, filosofijos mokslų habilituotas daktaras, Vilniaus universiteto profesorius, visuomenininkas, politikas, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys ir Nepriklausomos valstybės atkūrimo akto signataras. B. Genzelis plačiomis savo žiniomis dalinasi knygose, tarp jų – „Lietuvos kultūros istorija“.

Išparduota

Bronius Genzelis

Išparduota

1 prekės

Biografija

Gimė 1934 m. vasario 16 d. Aukštadvaryje, Trakų apskrityje.

1942 – 1946 m. mokėsi Alytaus pradinėje mokykloje.

1946 – 1954 m. mokėsi Kaišiadorių gimnazijoje. 

1954 – 1959 m. Maskvos universitete studijavo filosofiją. 

1958 – 1990 m. TSKP narys.

1959 m. vedė Apoloniją Gruodytę.

1959 – 1961 m. Šiaulių pedagoginio instituto dėstytojas. 

1961 – 1964 m. Lietuvos istorijos instituto aspirantas. 

1964 – 1992 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, dėstė visuotinę filosofijos istoriją, Lietuvos kultūros istoriją.

1974 m. įgijo filosofijos mokslų daktaro laipsnį.

1988 – 1990 m. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, Seimo tarybos narys.

1989 m. išrinktas TSRS liaudies deputatu Kretingos nacionalinėje teritorinėje rinkiminėje apygardoje.

1989 – 1990 m. LKP CK biuro narys.

1989 – 1990 m. TSRS AT deputatas.

Nuo 1990 m. Lietuvos demokratinės darbo partijos tarybos prezidiumo narys.

1990 – 1992 m. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatas, dirbo Švietimo, mokslo ir kultūros bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos rengimo komisijose. Kovo 11 Akto signataras.

1992 – 1996 m. Lietuvos Respublikos Seimo narys, Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas.

1994 – 2005 m. Lietuvos ryšių su užsienio šalimis draugijų asociacijos prezidentas.

Nuo 1995 m. Lietuvos ir Kinijos draugijos pirmininkas.

1995 – 1997 m. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininkas.

1996 – 2008 m. Lietuvos socialdemokratų partijos narys.

1997 m. išrinktas Vytauto Didžiojo universiteto Istorijos katedros profesorius. Dėstė Lietuvos kultūros istorijos, politinių ir socialinių teorijų raidos Lietuvoje bei politinės filosofijos dalykus.

1998 – 1999 m. laikraštyje „Kauno diena“ paskelbė straipsnių-atsiminimų apie Sąjūdžio veiklą.

2002 – 2004 m. Europos Sąjungos Ateities Lietuvos forumo tarybos pirmininko pavaduotojas, Universalizmo idėjų analizės Europos komiteto narys.

Nuo 2005 m. Vytauto Didžiojo universiteto Senato narys.

2014 m. mirė pirmoji žmona Apolonija. 

2017 m. vedė gydytoją Mėnulę Muldarytę.

Kūrybos bruožai

B. Genzelis nagrinėja Lietuvos kultūros santykį su kitomis tautomis. Įžvalgomis dalinasi monografijoje „Kultūrų saveika“ (1989), atskiri jos skyriai išversti ir paskelbti lenkų, rusų, bei vokiečių mokslinėje spaudoje. Autorius taip pat sudarė „Filosofijos istorijos chrestomatiją“ (1974 – 1987), „Orientą-1“ (1991), prisidėjo prie „Lietuvių kultūros veikėjų laiškų I. J. Krasevskiui“ (1992) parengimo. 

Dabar B. Genzelis rengia straipsnius periodiniams leidiniams, kuriuose nušviečia ryškiausias dabarties ir praeities filosofijos kryptis, žymiausius mąstytojus, analizuoja politinę situaciją. Yra kelių monografijų, išleistų ne tik mūsų šalyje, bet ir Lenkijoje, Latvijoje, Vokietijoje, Rusijoje bei Prancūzijoje, bendraautoris. Parašė maždaug 100 mokslinių straipsnių, dalis jų versti į rusų, lenkų, prancūzų, anglų, vokiečių, čekų kalbas.