Danutė Gailienė

„Nepriklausomybės vaikai užaugo ir jau savarankiškai ieško atsakymų.”

Danutė Gailienė (g. 1951) – Lietuvos psichologė, habilituotoji socialinių mokslų daktarė, profesorė, Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikė ir buvusi Centro valdybos pirmininkė. Autorė yra buvusi aktyvi narė įvairiose organizacijose: LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto neetatinė ekspertė, Tarptautinės savižudybių tyrinėjimo akademijos tikroji narė, Lietuvos psichologų sąjungos Etikos komisijos pirmininkė, Lietuvos Aukštojo mokslo tarybos narė, Vokietijos savižudybių profilaktikos asociacijos narė ir kt. D. Gailienė skaitė kviestinius pranešimus Norvegijoje, Slovėnijoje, JAV, Lenkijoje, Vokietijoje, yra pelniusi įvairius apdovanojimus. Autorė pasižymėjo savo knyga „Ką jie mums padarė“.

Danutė Gailienė

12,90€

Turime sandėlyje

1 prekės

Biografija

Gimė 1951 m. rugpjūčio 10 d. Vabalninke.

1969–1974 m. Vilniaus universitete studijavo psichologiją. 

1973-1985 m. dirbo psichologe Respublikinėje Vilniaus psichiatrinėje ligoninėje. 

1976 m. kėlė kvalifikaciją Leningrado V. Bechterevo Psichoneurologiniame institute.

1978–1981 m. studijavo psichodinaminę psichoterapiją Rytų Berlyno Sveikatos namų Psichoterapiniame centre.

1985 m. apgynė psichologijos mokslų kandidato (dabar daktaro) disertaciją Maskvos universitete.

Nuo 1991 m. Vilniaus universiteto docentė.

1991 m. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos kvalifikacinė komisija suteikė aukščiausią medicinos psichologo kvalifikacinę kategoriją.

1993 m. minėtą mokslo laipsnį nostrifikavo Lietuvos mokslo taryba. 

1995–1997 m. dėstė Vytauto Didžiojo universitete.

1998–2000 m. Kauno Biomedicininių tyrimų instituto Socialinės pediatrijos laboratorijoje vyr. mokslinė bendradarbė.

1999 m. gavo Lietuvos psichologų sąjungos psichologo praktiko licenciją.

2000 - 2017 m. Vilniaus universiteto Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedros vedėja.

2001 m. apgynė habilitacinį darbą Vytauto Didžiojo universitete. 

Nuo 2001 m. Vilniaus universiteto profesorė. 

2002–2006 m. Vilniaus universiteto Senato narė.

2003 m. stažavosi Miunsterio universiteto Vokietijoje Psichologijos institute.

2004 m. stažavosi Belgijos Antverpeno ir Gento universitetuose.

Nuo 2016 m. Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto tarybos pirmininkė.

Kūrybos bruožai

D. Gailienė yra 7 monografijų, 10 vadovėlių ir virš 100 mokslinių straipsnių Lietuvos bei užsienio spaudoje autorė ir bendraautorė. Veikale „Ką jie mums padarė“ autorė nagrinėja visos tautos traumą. Ji pristato ilgalaikes pasekmes, tarptautinį kontekstą, naujausius tyrimų rezultatus. Išsamioje mokslinėje knygoje D. Gailienė aptaria, kaip visuomenę veikia traumuojanti patirtis, kas padeda nepalūžti ir kodėl yra svarbu apie tai kalbėti.