Viktor E. Frankl

„Vienintelis dalykas, kurio iš manęs negalite atimti, yra tas, kaip aš pasirenku reaguoti į tai, ką jūs man darote. Paskutinė žmogaus laisvė yra pasirinkti savo požiūrį bet kokiomis aplinkybėmis.“

Viktoras Emilis Franklis (1905-1997) – austrų psichiatras, įkūręs logoterapiją – psichoterapijos mokyklą, kurioje gyvenimo prasmės paieškos apibūdinamos kaip pagrindinė žmogaus motyvacijos jėga. Logoterapija yra egzistencinės ir humanistinės psichologijos teorijų dalis. Ji buvo propaguojama kaip trečioji Vienos psichoterapijos mokykla po Zigmundo Froido ir Alfredo Adlerio. V. E. Franklis išleido 39 knygas, išgyveno Holokaustą. Autobiografinė knyga „Žmogus ieško prasmės“, tapusi bestseleriu, paremta jo išgyvenimais įvairiose nacių koncentracijos stovyklose.

Viktor E. Frankl

7,00€

Turime sandėlyje

Išparduota

Viktor E. Frankl

Išparduota

Išparduota

Viktor E. Frankl

Išparduota

3 prekės

Biografija

Gimė 1905 m. kovo 26 d. Vienoje, Austrijoje.

Franklio tėvas dirbo valstybės tarnautoju Vienoje. Jaunesnysis Franklis anksti susidomėjo psichologija, o vidurinėje mokykloje studijavo psichologiją ir filosofiją. Būdamas paauglys, jis pradėjo susirašinėti su Froidu, kuris paprašė leisti paskelbti vieną iš jo darbų. Studijuodamas Vienos universiteto medicinos mokykloje, Franklis nagrinėjo Adlerio teorijas ir skaitė paskaitas apie individualiąją psichologiją. Jis ypač domėjosi depresijos ir savižudybių tyrimais, Vienoje įkūrė jaunimo konsultavimo centrus, sėkmingai siekdamas sumažinti paauglių savižudybių skaičių mieste.

1930 m. įgijęs medicinos daktaro laipsnį, Franklis pradėjo dirbti Vienos psichiatrijos ligoninėje „Am Steinhof“, kur 1933-1937 m. vadovavo moterų savižudybių prevencijos programai. Vėliau jis įkūrė privačią praktiką, bet, kadangi buvo žydas, 1938 m. nacistinei Vokietijai aneksavus Austriją, buvo priverstas ją uždaryti. Tada jis tapo Vienos Rotšildo ligoninės, kuri aptarnavo žydų gyventojus, neurologijos skyriaus vedėju. Tačiau antisemitizmas stiprėjo, ir 1942 m. Franklis su šeima buvo išsiųstas į Terezino koncentracijos stovyklą, kur žuvo jo tėvas. 1944 m. likę gyvi Frankliai buvo išvežti į Aušvicą, kur mirė jo motina. Jo žmona vėliau mirė Bergeno-Belzeno koncentracijos stovykloje. Stebėdamas jį supantį žiaurumą ir degradaciją, Franklis iškėlė teoriją, kad tie kaliniai, kurių gyvenimas turėjo kokią nors prasmę, turėjo daugiau galimybių išgyventi. Jis pats bandė atkurti knygos, kurią rašė prieš suėmimą, rankraštį.

Išlaisvintas Franklis grįžo į Vieną, kur tapo Bendrosios poliklinikos ligoninės neurologijos skyriaus vedėju. Jis parašė klasikinę knygą „Žmogus ieško prasmės" (1946 m.), kurią padėjėjų grupei padiktavo per devynias dienas ir kuri vėliau buvo parduota milijonais egzempliorių dešimtimis kalbų. Franklis taip pat dėstė Vienos universitete iki 1990 m. ir keliuose Amerikos universitetuose. 1992 m. Vienoje buvo įkurtas Viktoro Franklio institutas, kuriame buvo tęsiama jo veikla.

Mirė 1997 m. rugsėjo 2 d. Vienoje.

Kūrybos bruožai

Knygoje „Žmogus ieško prasmės“ Franklis naudoja autobiografinį rašymo stilių, kad veiksmingai iliustruotų savo pagrindinę temą, jog žmonės turi esminį poreikį atrasti savo gyvenimo prasmę. Tekstas pradedamas nuo asmeninės Franklio, kaip koncentracijos stovyklų kalinio, patirties aptarimo. Jis atsigręžia į praeitį, dažnai rašydamas būtuoju laiku, kad perteiktų savo jausmus ir prisimintų, kaip elgėsi, kai patyrė šį išbandymą. Taikydamas šį metodą, jis pateikia pasakojimus iš pirmų lūpų, kad vaizdžiai atskleistų apgailėtiną kančios ir mirties aplinką. Nors Franklis pasakoja iš savo paties požiūrio taško, jis pažymi, kad jo patirtis ir suvokimas buvo būdingi daugeliui kalinių. Pasitelkęs autobiografinį stilių, kad sukurtų pagrindą, Franklis pereina prie labiau klinikinio rašymo stiliaus, kai trečiuoju asmeniu įterpia savo profesinius įsitikinimus apie žmogaus psichologiją. Taip Franklis sugeba suteikti savo teoriniams teiginiams apčiuopiamą gyvenimą.