Vladas Terleckas

„Kas siekia uzurpuoti žodžio laisvę ir tiesą?“

Vladas Terleckas (g. 1939) – Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataras, ekonomistas, politinis ir visuomenės veikėjas, socialinių mokslų daktaras. Parengė daugiau nei 500 didesnių publikacijų, iš jų garsios yra „Lietuvos bankininkystės istorija 1918-1941" (2000), „Lietuvos bankininkai" (2001), „Bankininkystė Lietuvoje 1795-1915" (2011), „Lietuvos istorijos klastojimo ir niekinimo iššūkiai" (2009), „Jonas Vailokaitis. Gyvenimo ir veiklos bruožai" (2011), „Priešinimasis Lietuvos nukryžiavimui, 1944–1953: mitai ir tikrovė“ (2017). V. Terlecko „Tragiški Lietuvos istorijos puslapiai 1940-1953" yra išleisti ir atitinkamai anglų bei prancūzų kalbomis: „The tragic Pages of Lithuanian History 1940-1953“ bei „Pages tragiques de l'histoire de la Lituanie 1940-1953“.

Vladas Terleckas

10,43€

Turime sandėlyje

Vladas Terleckas

17,50€

Rezervuoti ir atsiimti knygyne

Vladas Terleckas

10,43€

Turime sandėlyje

Vladas Terleckas

6,93€

Rezervuoti ir atsiimti knygyne

Vladas Terleckas

6,93€

Turime sandėlyje

5 prekės

Biografija

Gimė 1939 m. rugsėjo 13 d. Krivasalyje, Saldutiškio valsčiuje. 

1946–1951 m. mokėsi Krivasalio pradinėje.

1951–1958 m. mokėsi Linkmenų vidurinėje mokykloje. 

1958 ir 1959 m. dėl brolio antisovietinės veiklos nebuvo priimtas studijuoti į jokį universitetą, nepaisant to, kad egzaminus išlaikė gerai.

1959–1961 m. dirbo Kazachstano plėšiniuose, medienos paruošimo darbus Karelijoje, durpyne Lietuvoje, darbininku, geodezininku, meistru rekonstruojant Vilniaus aerouosto nusileidimo taką. 

1961 m. priimtas į Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą. 1966 m. baigė bankininkystę.

1966–1967 m. SSRS valstybinio banko Vilniaus skyriaus tarnautojas. 

1967 m. pakviestas į Vilniaus universiteto Finansų ir kredito katedrą dėstyti bankinių disciplinų. Čia dirbo iki 2000 m. 

1976 m. Leningrado finansų ekonomikos institute apgynė ekonomikos mokslų kandidato disertaciją. Atsisakė viešai pasmerkti brolio veiklą ir paskelbti sovietus giriantį straipsnį, todėl dešimčiai metų buvo sustabdytas docento vardo suteikimas. Jį įgijo tik 1986 m.

Nuo 1972 m. tyrinėjo tarpukario Lietuvos pinigų ir bankininkystės istoriją. 

1989–1996 m. nagrinėjo dabartinės Lietuvos pinigų ir kredito sistemų sukūrimą.

1989 m. paskirtas vadovauti Lietuvos savarankiškos pinigų ir kredito sistemos kūrimo grupei. 

1991–1993 m. Lietuvos banko konsultantas, Mokslo centro direktorius.

1993–1996 m. komercinio banko Mokymo centro direktorius.

1990–1992 m. Aukščiausiosios Tarybos deputatas. Politinėms partijoms nepriklausė. Iš Seimo pasitraukė, protestuodamas prieš jam nepriimtinus Lietuvos turto privatizavimo įstatymus.

1999 ir 2012 m. Lietuvos banko valdyba skyrė Vlado Jurgučio premiją už išleistas knygas bei straipsnius Lietuvos bankininkystės istorijos tema.

Kūrybos bruožai

Labiausiai V. Terleckas domisi SSRS, kaizerinės ir nacių Vokietijos okupacijų padaryta ekonominė žala Lietuvai, mūsų šalies bankininkystės ir pinigų istorija, atsiskaitymų negrynaisiais pinigais plėtra ir jų tobulinimo galimybės. Paskelbė nemažai straipsnių ir knygų. Žymiausios iš jų: „Pinigai Lietuvoje 1915–1944“ (1992), „Kelias nuo Žemės banko iki Lietuvos žemės ūkio banko“ (1999), „Lietuvos bankininkai: gyvenimų ir darbų pėdsakai, 1918–1940“ (2001), „Tragiški Lietuvos istorijos puslapiai, 1940–1953“ (anglų kalba išleista 2014, lietuvių – 2015), „Priešinimasis Lietuvos nukryžiavimui, 1944–1953: mitai ir tikrovė“ (2017).