Homeras

„Kokį žodį pasakysi, tokiu ir tau bus atsakyta.“

Homeras — pirmasis poetas Europoje, apie kurio egzistenciją ir gyvenimą yra žinoma tik iš tam tikrų aprašymų „Iliadoje” ir „Odisėjoje”. Tikslių jo gimimo ir mirties datų taip pat nėra, tačiau manoma, jog Homeras galėjo gyventi maždaug XII – VII a. pr. Kr. Spėjama, kad jis turėjo didžiulę įtaką tuometiniam visuomeniniam, kultūriniam bei politiniam gyvenimui — kadaise net septyni miestai norėjo vadintis Homero gimtine. Jo sukurti epai „Iliada” ir „Odisėja” — itin reikšmingas istorijos palikimas, svarbus graikų mitologijos šaltinis, analizuojamas ir tiriamas iki pat šių dienų. 

Išparduota

Homeras

Išparduota

1 prekės

Biografija

Jokių tikslių žinių apie Homero gyvenimą neišliko. Manoma, kad jis gyveno VIII a. pr. m. e. Dar spėjama, kad jis turėjo didžiulę įtaką ano meto visuomeniniam, kultūriniam bei politiniam gyvenimui — kadaise net 7 miestai troško vadintis Homero gimtine.

Kūrybos bruožai

Homeras – pirmasis senovės graikų ir Europos poetas. Aristotelis jo tekstus laikė tobulu epinės kūrybos pavyzdžiu. Homeras sukūrė du epus: „Iliadą“ ir „Odisėją“. Jie abu yra reikšmingi senovės graikų mitologijos šaltiniai. Daugiau nei pusantro tūkstantmečio šios knygos maitino Vakarų civilizacijos kūrybiškumą. 

Eilėraščiuose, parašytuose hegzametru 760 – 710 m. pr. m. e., randame gerai žinomas tiesas ir žmogiškąsias temas: dievų ir žmonių ryšys, požiūris į dorybę, drąsą, ištikimybę, kovos etika. „Iliada“, kurioje pasakojama apie Trojos apgultį bei žlugimą, ir „Odisėja“, kurioje pasakojama apie 10 mėnesių trukusius Itakės valdovo nuotykius su jo dorybinga sutuoktine Penelope, buvo naudojamos istorikų ir filosofų, o formalusis mokymas be jų buvo neįsivaizduojamas.