Ramutė Rachlevičiūtė

„Moderniosios dailės  panoramos  neįmanoma suvokti be jos sąsajų su klasikine daile.”

Ramutė Rachlevičiūtė (g. 1955) – Lietuvos dėstytoja, menotyrininkė. R. Rachlevičiūtė priklauso net 11 komisijų ir ekspertų grupių, yra surengusi daug reikšmingų konferencijų, kuruoja parodas. Be to, R. Rachlevičiūtė yra sudarytoja, parengusi „Algimantas Švėgžda. Laimės šulinys” bei „Moteriškumo reprezentacijos ir dailė”.

Išparduota

Ramutė Rachlevičiūtė

Išparduota

Išparduota

Ramutė Rachlevičiūtė

Išparduota

Išparduota

Ramutė Rachlevičiūtė

Išparduota

Išparduota

Ramutė Rachlevičiūtė

Išparduota

Išparduota

Ramutė Rachlevičiūtė

Išparduota

5 prekės

Biografija

Gimė 1955 m. gegužės 25 d. Kaune.

1973-1978 m. studijavo Lietuvos valstybiniame dailės institute.

1978 m. apsigynė diplominį darbą „XX a. II pusės lietuvių tapyba ir tarybinė dailės kritika“.

1979-1980 m. dirbo Lietuvos dailės muziejaus Vilniaus dailės parodų rūmuose.

1981-1991 m. Valstybinio TV ir Radijo komiteto kultūros laidų redaktorė.

Nuo 1992 m. dėsto Vilniaus dailės akademijoje, yra Dailės istorijos ir teorijos katedros lektorė bei vadovauja galerijai „Akademija“.

Nuo 1992 m. Lietuvos dailininkų sąjungos Dailėtyros sekcijos narė.

Nuo 2002 m. Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos sekcijos narė.

Nuo 2005 m. Lietuvos dailės istorikų draugijos narė. 

Kūrybos bruožai

„Moteriškumo reprezentacijos ir dailė“ sudomina ne tik dailėtyros atstovus, bet ir plačiąją auditorija. Tomas skirtas visiems, kurie ieško ryškesnės moteriškumo reprezentacijos ir įvairiapusiškesnio moteriškosios tapatybės atskleidimo nūdienos kontekste. Šiame leidinyje R. Rachlevičiūtė pabrėžia moterų indėlį į meninę raidą.