Istorija.1 -asis prat.sąs.8 kl.

Leidykla: Šviesa
Informacija
  • Metai 2011
  • Puslapiai 56
  • Leidykla Šviesa
  • ISBN 9785430056865

„Istorija.1 -asis prat.sąs.8 kl.“ aprašymas

Turinys:

Įvadas
Ko mokėtės VII klasėje ir ko mokysitės VIII klasėje

1 skyrius. Viduramžių valstybės ir valdžios bruožai
1. Romos imperijos įpėdinės
2. Europos politinis gyvenimas IX–XII a.
3. Kryžiaus žygiai
4. Kryžiaus žygiai į Baltijos kraštus. Lietuvos valstybės susikūrimas
5. Centralizacija. Luominių monarchijų susikūrimas
6. Pagoniškos Gedimino giminės valdymas
7. Lietuvos valstybė dinastinės unijos metais
8. Įsiveržimai į Europą

2 skyrius. Viduramžių ūkio ir visuomenės raidos bruožai
9. Europos gamta ir gyventojai viduramžiais
10. Žmogus viduramžių visuomenėje
11. Viduramžių kaimai. Kilmingųjų luomas
12. Kaimų gyventojai ir jų verslai
13. Viduramžių miestai
14. Prekyba ir pinigai viduramžiais
15. Amatai ir paslaugos viduramžiais
16. Bizantijos visuomenės ir ūkio raida viduramžiais

3 skyrius. Viduramžių religijos ir kultūros bruožai
17. Viduramžių gyventojų pasaulėžiūra
18. Krikščionių bažnyčia viduramžiais
19. Dvasininkai ir Bažnyčios kritikai
20. Religinis gyvenimas LDK
21. Viduramžių švietimo ir mokslo raida
22. Viduramžių meno raida
23. Viešasis gyvenimas viduramžiais
24. Buitis ir kasdienybė viduramžiais

Projektas Gimtinė pro rasos lašą

Ištrauka:

V I D U R A M Ž I Ų Ū K I O I R V I S U O M E N Ė S R A I D O S B R U O Ž A I

13. Viduramžių miestai

1. Temos žodynėlis. Paaiškinkite sąvokas ir pateikite jų vartojimo pavyzdžių.

Magdeburgo teisė –
Pavyzdys.
Meras –
Pavyzdys.


2. Viduramžių miesto plano kūrimas. Pavaizduokite viduramžių miesto planą. Atlikite užduotis.

a) Nupieškite viduramžiais miestui kurti tinkamą vietovę. Pavaizduokite jos geografinius ar žmonių sukurtus objektus. Neužmirškite, kad svarbiausia miesto gyvavimo priežastis – prekyba.

b) Remdamiesi vadovėlio 13 temos skyreliais Miestų atsikūrimas (70 p.) ir Savivalda (71 p.), nubraižykite viduramžių miesto planą. Pradėkite nuo anksčiausiai mieste atsiradusių statinių. Pastatus, įstaigas, įtvirtinimus sunumeruokite tokia seka, kokia juos piešėte.

c) Remdamiesi vadovėlio 13 temos skyreliu Gyventojai (71 p.), plane pavaizduokite įvairių miesto socialinių grupių atstovus (juos galite piešti prie miesto sienų: nupieškite žmogutį ir užrašykite, kokiai socialinei grupei jis priklauso).

d) Sukurkite miesto atsiradimo istoriją ar legendą.

Įsivertinkite, ar

Vertinimas
· paaiškinate temos sąvokas ir gebate pateikti jų vartojimo pavyzdžių;


· remdamiesi miesto planu, paaiškinate, kaip vyko miestų plėtra;


· nurodote svarbiausias miestų gyventojų grupes.
14. Prekyba ir pinigai viduramžiais

1. Temos žodynėlis. Paaiškinkite sąvokas ir pateikite jų vartojimo pavyzdžių.

Hanza –
Pavyzdys.
Gildija –
Pavyzdys.


2. Laiko juostos Prekybos ir finansų raida Lietuvoje pildymas. Baikite pildyti laiko juostą. Remkitės pagrindiniu vadovėlio 14 temos tekstu ir skyreliu Kalba istorikai (76 p.).

a) Nurodykite kiekvieno didžiojo kunigaikščio valdymo laikotarpį (remkitės 1 vadovėlio skyriumi).

b) Parašykite pagrindinius didžiojo kunigaikščio vykdytos prekybos politikos bruožus ir pagrindinius prekybos partnerius.

c) Kokius pinigus naudojo Lietuvos pirkliai?
GEDIMINO LAIKAI
Gediminas valdė
___________ – _________ m.


ALGIRDO LAIKAI
Algirdas valdė
________ – ___________ m.


VYTAUTO LAIKAI
Vytautas valdė
________ – __________m.
Prekybos politikos bruožai

Pagrindiniai prekybos partneriai

Naudojami pinigai


d) Remdamiesi laiko juosta, nurodykite didžiųjų kunigaikščių ekonomikos bendrumų.


3. Istorijos šaltinio atkūrimas. Remdamiesi vadovėlio medžiaga apie pirklių gildijas, atkurkite gildijos nuostatus (narių teises ir pareigas apibrėžiančias taisykles).


Įsivertinkite, ar

Vertinimas
· paaiškinate temos sąvokas ir gebate pateikti jų vartojimo pavyzdžių;


· remdamiesi laiko juosta, nusakote prekybos ir pinigų raidą LDK;


· nurodote gildijos narių teises, pareigas, paaiškinate gildijos paskirtį.
15. Amatai ir paslaugos viduramžiais

1. Temos žodynėlis. Paaiškinkite temos sąvoką ir pateikite jos vartojimo pavyzdį.

Cechas –
Pavyzdys.


2. Praeities situacijos atkūrimas. Atkurkite viduramžių valstiečio dviejų dienų išvykos į miestą planą.
Viduramžiais valstiečiai retai kada išvykdavo iš savo namų: juk ūkio darbai nelaukia. Tačiau porą kartų per metus – anksti pavasarį ir baigiantis rudeniui – dažnas valstietis susiruošdavo į miestą, kartais net porai dienų.

a) Paaiškinkite, kokie buvo tokių valstiečių išvykų tikslai.

b) Valstiečiai į miestą retai nuvykdavo, todėl nieko keista, kad ten sunkiai orientuodavosi, ne visada rasdavo geriausias vietas apsistoti, įgyvendinti sumanymus, dėl kurių vykdavo į miestą. Sukurkite valstiečio dviejų dienų išvykos į miestą veiklos planą. Numatykite, kur jis gali apsistoti, pasiklausyti miesto naujienų, sužinoti geriausias pardavimo ir apsipirkimo vietas, pavalgyti, susitvarkyti, nupirkti savo namiškiams lauktuvių.


3. Istorijos šaltinio atkūrimas. Atkurkite viduramžių cecho nuostatus.
Nurodykite cecho narių teises ir pareigas, bendrą narių veiklą, tikslus ir jų siekimo būdus. Remkitės vadovėlio 15 temos skyreliu Praeities liudytojai (80 p.). Pasirinkite, kurios grupės nuostatus atkursite: meistrų, pameistrių, paslaugų teikėjų (smuklininkų, notarų, gydytojų).


Įsivertinkite, ar

Vertinimas
· paaiškinate temos sąvoką ir gebate pateikti jos vartojimo pavyzdį;


· išvardijate įvairias paslaugas, teikiamas viduramžių miestuose;


· nurodote cecho narių teises, pareigas, paaiškinate cecho paskirtį.

Prekę galite įsigyti šiuose knygynuose:

Šie duomenys atnaujinami kelis kartus per parą, todėl rekomenduojame paskambinti į pasirinktą knygyną ir pasitikslinti prekių likutį. Knygynų kontaktus rasite čia.

Rašyti komentarą

Norėdami rašyti komentarą turite prisijungti arba užsiregistruoti