Vaga.lt puslapyje yra naudojami trys pagrindiniai slapukų tipai.
Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu. Slapukų politika.
Lietuvių k. Papildomos užd. 9 kl.

Lietuvių k. Papildomos užd. 9 kl.

Leidykla: Šviesa
Informacija
  • Metai 2011
  • Puslapiai 56
  • Leidykla Šviesa
  • ISBN 9785430056360

„Lietuvių k. Papildomos užd. 9 kl.“ aprašymas

Lietuvių kalbos vadovėlio komplekto IX klasei dalis.

Vadovėlio komplektą sudaro:
• Vadovėlis. 1-oji ir 2-oji knyga
• Užduočių sąsiuvinis
• Mokytojo knyga.

Turinys:

1 skyrius. Kartojimas
2 skyrius. Kalba kaip socialinis kultūrinis reiškinys
3 skyrius. Kalbėjimas
4 skyrius. Kirčiavimas
5 skyrius. Skaitymas
6 skyrius. Sintaksė (I)
7 skyrius. Rašymas (I)
8 skyrius. Sintaksė (II)
9 skyrius. Rašymas (II)
Apibendrinimo testas
Atsakymai

Ištrauka:

6 skyrius. Sintaksė (I)

1. Pabraukite sakinių gramatinius centrus. Nurodykite sakinių rūšį: vientisinis, sudėtinis sujungiamasis ar sudėtinis prijungiamasis.

1. Laukuose juodviem visą laiką pūtė giedrus ir sausas pietų vėjas, pilnas saulės ir neilstantis.
2. Už šitų skursnių krūmokšnių, už uogienojų niūksojo tamsus, galingas liepynas, nejautrus nei vėjui, nei žmogui, tačiau viliojantis savo romumu, išsikerojusiomis ir gumbuotomis šakomis ir kupliomis viršūnėmis.
3. Ir vaikinas, alsuodamas alksnių ir pušų oru, matė šiandien tokius nubalusius josios skruostus, kuriuose tarsi buvo palikus pėdsakus ar nemiegota naktis, ar slepiamas rūpestis.
4. Juodu turėjo pereiti pušyną ir traką, pasuko pro baltus beržus, rado brūzgų plotą, prisigėrusį tvankumo, kaitros ir gailių paparčių.
5. Kai jau galėjo matyti, išvydo neišbrendamus girių plotus.
6. Nuo šviesos gausumo medžiai rodėsi apduję skaidriomis dulkėmis, o eglynas antai buvo tarsi miglotas, tarsi lengvais sniego žiupsniais nubarstytas.

Pagal Antaną Vaičiulaitį (Valentina. Vilnius: Vaga, 1992)

1.1. Paaiškinkite sakinių skyrybą.
1.2. Išnagrinėkite 1 sakinį sintaksiškai.


2. Parašykite panašios sandaros ir skyrybos sakinių.

1. Bet bokštas, aukštas, platus ir dantuotas, stengiasi atrodyti garbingas.
2. Nuo tuokart palikęs vienas ąžuolo kamienas atrodo lyg vienišas senelis, liūdintis dingusio draugo.
3. Etmonas, vyresnysis Šimonio sūnus, mato aną kunigaikštį šuoliais jojant per laukus vis tolyn ir tolyn paskui priešus.
4. Endriaus vaizduotėje kunigaikštis panašus į jo tėvelį, baltagalvį, žilabarzdį ir jau sulinkusį į kuprą.
5. Atsistojusi ant kupsto pempė nemandagiai kraipo uodegą, įžūliai ir labai įtartinai žiūrėdama į keleivį, pradedantį jau snausti.

Pagal Ievą Simonaitytę (Aukštujų Šimonių likimas. Vilnius: Vaga, 1984)

2.1. Pabraukite sakinio dalis sutartiniais ženklais.
2.2. Paaiškinkite skyrybą.
2.3. Pakeiskite 1 ir 3 sakinius taip, kad jokių sakinio dalių nereikėtų skirti skyrybos ženklais.


3. Perskaitykite tekstą ir atlikite užduotis.

Kai pagalvoji, kopijomis, o ne originalais, gali pavadinti net ir kai kuriuos žmones. Visi Lietuvos žurnalų redaktoriai yra skundęsi tau, kad jokie politikai nebesinaudoja galimybe patys kažką parašyti, paskelbti, pranešti, pareikšti. Redaktoriai sako, kad bet kuriam politikui gali siūlyti bet kurį žiniasklaidos plotą – tegu reiškiasi, mokosi, tobulėja, įvairuoja, bet jie visi sako: mano patarėjas parašys jums tą kalbą, straipsnelį. Aš pats dar neturiu noro ir laiko. O tai reiškia, kad tie politikai nesimoko ir nieko jau nebeišmoks niekada. Jie suprato, nusprendė, nustatė, kad jau nebebus oratoriai, teoretikai, idėjų kūrėjai ir visuomenės keitėjai. Jie tiesiog gyvens ir, ko gero, – žvengs. Jie laidys juokelius arba kartos svetimus žodžius. Jie gyvens atseit politiko gyvenimą, bet kažkokį antrinį, antrarūšį, beviltišką, jie transliuos kažkokius lemenimus, banalybes, nesikeičiančias tiesas. Jie ir patys bus kažkokie padirbti – ne patys save išsiugdę ir sukūrę, bet kvailiausių aplinkybių išstumti į šviesą.

Liutauras Degėsys. Prisiminimų prisiminimai. Vilnius: Alma littera, 2010.

3.1. Raskite ir sutartiniais ženklais pabraukite vienarūšes sakinio dalis.
3.2. Aptarkite vienarūšių sakinio dalių jungimo būdus ir paaiškinkite skyrybą.


4. Perskaitykite tekstą ir atlikite užduotis.

Autobusas gaudžia kildamas į kalną, kriokia buksuodamas ant apledėjusio kelio, ūžia vienodai, nuslopinęs įniršį ir jėgą, bėgdamas lygiu, nuobodžiu plentu. Minkštose autobuso kėdėse sėdime mes, žmonės, ir gyvas autobuso virpėjimas gyvena mumyse. Laukai tušti, sustingę, tik autobusas, atrodo, vienintelis gyvas padaras žemėje. Jis rieda po juodu dangumi, sušalusiu planetos paviršium ir susimąstęs žiūri žaliomis švieselėmis į nubėgantį kelią. Viskas pasilieka, o mes tolstame, tolstame, norime nutolti nuo savo minčių.

Pagal Saulių Šaltenį (Riešutų duona. Kaunas: Šviesa, 2003)

4.1. Žvaigždute pažymėkite sudėtinius sujungiamuosius sakinius.
4.2. Aptarkite sudėtinių sujungiamųjų sakinių jungimo būdus ir paaiškinkite skyrybą.
4.3. Palyginkite vienarūšių sakinio dalių ir sudėtinių sujungiamųjų sakinių skyrybą.


5. Padėkite trūkstamus skyrybos ženklus.

Vaikščiojau gatvėmis ir keistas nerimas stūmė mane. Aš žinojau kad turiu sutikti kažką ir žiūrėjau į visus praeinančius žmones bet ne jų man reikėjo. Nuvargau nuėjau į Didžiąsias pievas dribau į žolę užsimerkiau ir staiga aiškiai pamačiau melsvai pilką langą gražią ir liūdną mergaitę už jo ir ilgesys suvirpino mane
Ateik tu liūdna ir graži ateik į šias Didžiąsias pievas...
Atsimerkiau dangumi vydamiesi viens kitą lėkė balti debesys vėjas siautė virš pievų ir gulint žolės atrodė kaip tankus ir aukštas miškas. Aš išgirdau greičiau pajutau miegančio žmogaus alsavimą. Žolėje už vienišo krūmokšnio veidu į mokyklą gulėjo tas baisus bekojis žmogus sargas kirviu sukapojęs mokyklos skambutį.

Saulius Šaltenis. Riešutų duona. Kaunas: Šviesa, 2003.

5.1. Paaiškinkite skyrybą.
5.2. Nurodykite sakinius, kurių skyryba gali būti dvejopa. Paaiškinkite kodėl.
5.3. Paaiškinkite paryškintų žodžių rašybą.

6. Įrašykite praleistas raides.

Ir sugr...žus buvo tikra vasara, tokia, kokia daugiau nepasikartoja gyvenime, ir nors paskui tau būt dar šimtas vasarų, visos jos atrodo netikros, palyginti su ta vienintele. O kodėl – velniai žino. Kaip šiandien prisimenu ryšk... ir saulėtą dieną,1 riebų ir nustebusį katiną,2 s...lstantį įkaitusiu skardiniu stogu,3 stikl...nę ant palangės su juodais barzdos šeriais ir muiluotu vandeniu,4 panašiu į vakar...kštę b...lintą kavą. Aš gulėjau hamake tarp dviejų klevų, apmuturiuotas žieminiu paltu ir vilnoniu šaliku, ir jaučiausi atlikęs kakokį labai svarbų darbą, nes visi man kartojo, kad esu plėšte išplėštas iš šaltų mirties nagų. Mano tėvo brolis Boleslovas ta proga buvo apsivilk...s baltais be apykaklės marškiniais su dr...želiais. Tą dieną atrodė, jog visas pasaulis šypsosi man ir dži...gauja, ir tėvo brolis Boleslovas užkabino man ant žieminio palto tris savo medalius ir ordiną. Jis s...pavo hamaką ir grojo l...pine armonikėle, o katinas tuo tarpu slydo miauksėdamas ...kaitusia skarda, paskui i......igand...s pažiūrėjo į mus,5 ir aš ėmiau juoktis visa gerkle.

Saulius Šaltenis. Riešutų duona. Kaunas: Šviesa, 2003.

6.1. Aptarkite, ką jungia paryškinti jungtukai.
6.2. Paaiškinkite, kas skiriama skaitmenimis pažymėtais skyrybos ženklais.


9. Padėkite trūkstamus skyrybos ženklus.

Labai sunku kalbėti apie tai kas jau kartą padaryta nutapyta parašyta iškalta iš akmens. Meno kalba neišverčiama. Dešimt straipsnių apie Rilkės (Rilke) eilėraštį ar Botičelio (Botticelli) paveikslą nieko neverti jei nesi skaitęs eilėraščio ar matęs paveikslo. Mokslininkas išnarsto eilėraštį po kaulelį norėdamas sužinoti ir kitiems parodyti kur ta poezijos paslaptis. Man jis panašus į vaiką išardžiusį laikrodį gražūs ratukai spyruoklytės bet laikrodžio širdelė nebetuksi. Kažkodėl žmogus dabartinis žmogus naiviai įsivaizduoja kad išardžius išsklaidžius ką nors į dalis galima bus pamatyti pagauti esmę suvokti kaip veikia. Bet esmė išsprūsta pasaulio gyvenimo žmogaus prasmė nepaaiškėja tik pabyra ratukų krūva ant grindų.
Žmogus vienintelis iš visų gyvų padarų užsiima niekam nereikalingu neturinčiu jokios praktinės vertės dalyku menu. Nebent paveikslu galima pridengti skylę sienoje ar akmenine skulptūra kaip esu matęs prislėgti kopūstus. Galima manyti šitaip Dievo pasaulis kam nepatinka Dievas tebūnie Gamtos pasaulis yra kažkokia visuma tobula visuma. Meno kūrinys taip pat yra visuma kurią sukuria žmogus. Menas ir pasaulis yra visiškai skirtingi dalykai. Jie panašūs tuo kad abu sukurti. Taip bent turėtų būti.

Antanas Ramonas. Pamąstymai apie kūrybą. Meno kalba neišverčiama (www.antologija.lt/texts/62/tekstas/24)

9.1. Pasikeiskite sąsiuviniais su suolo draugu. Ištaisykite vienas kito klaidas.
9.2. Pabraukite gramatinius centrus tų sakinių, kuriuose padarėte klaidų.
9.3. Paaiškinkite sakinių, kuriuose padarėte skyrybos klaidų, skyrybą raštu.

Prekę galite įsigyti šiuose knygynuose:

Šie duomenys atnaujinami kelis kartus per parą, todėl rekomenduojame paskambinti į pasirinktą knygyną ir pasitikslinti prekių likutį. Knygynų kontaktus rasite čia.

Rašyti komentarą

Norėdami rašyti komentarą turite prisijungti arba užsiregistruoti