Vaga.lt puslapyje yra naudojami trys pagrindiniai slapukų tipai.
Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu. Slapukų politika.

Pratybos mokyklai

Išdėstymas:

P. Pečiuliauskienė

3,66€

..

Turime sandėlyje

Salomėja Žeknienė, Jolanta Žvirblienė

4,70€

..

Turime sandėlyje

R. Krušinskienė, G. Varanavičienė

17,43€

GEOGRAFIJOS ATLASAS 6–8 KLASEI skatins mokinius: • tinkamai vartoti geografines sąvokas, • atpažinti ir nagrinėti visuomeninius reiškinius, • susijusius su geografija, • kritiškai mąstyti, • daryti išvadas, • dirbti komandoje, • diskutuoti ir pagrįsti savo nuomonę, • taiky..

Turime sandėlyje

Violeta Jonynienė

4,23€

..

Turime sandėlyje

Loreta Šernienė, Marytė Puzaitė

4,56€

..

Turime sandėlyje

V.Kuzmickaitė, A.Meškauskienė, J.Sereičikienė

4,70€

..

Rezervuoti ir atsiimti knygyne

Salomėja Žeknienė, Jolanta Žvirblienė

4,70€

..

Turime sandėlyje

Irma Gecevičiūtė, Vilma Lenkaitytė, Laura Šlenderytė, Irma Zaveckaitė

7,08€

Leidinyje pateikiamos 9 pavyzdinės pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotys. Jos buvo kruopščiai sudarytos, vadovaujantis matematikos PUPP programoma ir ankstesnių metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo patirtimi. Užduotys parengtos taip, kad jas spręsti būtų įdomu, kad padėtų pakartoti visas matematikos temas, nagrinėtas pagrindinė..

Turime sandėlyje

Bronius Balčytis, Rima Martinėnienė

4,23€

..

Turime sandėlyje

Džeralda Kuzavinienė

3,28€

Mokinių matematiniams gebėjimams ugdyti ir įtvirtinti dažnai vien darbo per pamokas neužtenka, nes skirtingų gebėjimų vaikai nevienodai perpranta naują pamokos temą arba pritrūksta motyvacijos. Papildomos matematinės užduotys skatins mokinius: •domėtis skaičiais, reiškiniais; •spręsti matematines problemas artimiausioje aplinkoje; ..

Turime sandėlyje

Alius Avčininkas, Aušra Smaleckienė

10,40€

Šie tarpdalykiniai literatūros projektai siūlo vyresniųjų gimnazijos klasių mokiniams įžvelgti ir atskleisti kūrinių temas ar problemas platesniame kontekste, derinant skirtingus požiūrius į literatūrą, tyrimo pjūvius, pritraukiant skirtingus šaltinių analizės būdus, remiantis daile, kinu, gamtos mokslais, psichologija, sociologija ir kt. Leidinyje..

Turime sandėlyje

Salomėja Žeknienė, Jolanta Žvirblienė

4,21€

..

Rezervuoti ir atsiimti knygyne

Rita Matulienė

5,23€

Šis testų rinkinys skirtas 6 klasės mokinių lietuvių kalbos vartojimo įgūdžiams įtvirtinti ir patikrinti. Rinkinį sudaro 17 testų (po du variantus) komplektų, sudarytų remiantis Atnaujintomis bendrosiomis programomis ir išsilavinimo standartais. Pabaigoje pateiktas baigiamasis kontrolinis darbas. Testai apima visas 6 klasėje analizuojamas lietuvių ..

Turime sandėlyje

Salomėja Žeknienė, Jolanta Žvirblienė

4,70€

Atsižvelgiant į situaciją, kad Lietuva tapo euro zonos nare ir įvestas piniginis vienetas euras, parengtas pataisytas matematikos vadovėlio „Riešutas“ (serija „Šok“) III klasei komplekto leidimas. Mokomasis turinys liko toks pats, kaip ir ankstesniuose leidimuose, tik uždaviniuose su piniginiais vienetais iš litų pakeista į eurus. Šių leidinių išsk..

Turime sandėlyje

J. Banytė, Dž. Kuzavinienė, V. Vyšniauskienė

4,70€

..

Turime sandėlyje

Eirimas Velička

4,66€

..

Rezervuoti ir atsiimti knygyne

Vilma Dailidėnienė, Nomeda Kasperavičienė, Daiva Jakavonytė

5,18€

Kūrybinės užduotys kviečia I-II klasės mokinius į savarankiško mokymosi dirbtuves. Leidinys parengtas remiantis ugdymo turinį reglamentuojančiais dokumentais – pradinio ugdymo lietuvių kalbos bendrosiomis programomis (2008 ir 2015 metų projektu). Atlikdami užduotis mokiniai mokysis raštu reikšti ir pagrįsti savo nuomonę, nuosekliai atpasakoti girdė..

Turime sandėlyje

J. Banytė, Dž. Kuzavinienė, V. Vyšniauskienė

4,70€

..

Turime sandėlyje

Gražina Banuškevičienė

1,04€

..

Rezervuoti ir atsiimti knygyne

Jolanta Banytė, Džeralda Kuzavinienė, Vilija Vyšniauskienė

4,51€

..

Turime sandėlyje

Ramunė Dranseikienė, Ona Stančiukienė

9,03€

Šie pasitikrinamieji matematikos testai ir uždavinių rinkiniai sudaro galimybę mokiniui mokytis papildomai ir nuosekliai gerinti pasiekimus kartojant pagrindinio ugdymo matematikos kurso temas bei rengiantis matematikos PUPP. Be įvairaus sudėtingumo ir tipų uždavinių, čia pateikiama progimnazijos ir 9–10 klasės matematikos kurso teorij..

Turime sandėlyje

Valentina Dagienė, Sonata Bružienė, Natalija Bankauskaitė

6,41€

..

Turime sandėlyje

Auksė Petruševičienė

4,99€

..

Turime sandėlyje

E.Marcelionienė ir kt.

4,23€

Lietuvių kalbos vadovėlio komplekto IV klasei dalis. Dailininkė Inga Mažėtytė. Vadovėlio komplektą sudaro: • Vadovėlis. 1-oji, 2-oji, 3-ioji ir 4-oji knyga • Pratybų sąsiuviniai. 1-asis, 2-asis, 3-iasis ir 4-asis sąsiuvinis • Mokytojo knyga su kompaktine plokštele • Testai • Diktantai, kūrybinės užduotys Nuo raidės iki teksto...

Turime sandėlyje

Aušrelė Venclovienė, Aušra Jankauskienė

6,18€

Leidinys skirtas 3 klasės mokiniams. Užduotys sudarytos remiantis Pradinio ugdymo bendrosiomis programomis, orientuojantis į aukštesnį pasiekimų lygį atitinkančių gebėjimų ugdymą. Leidinį sudaro užduotys, susijusios su tokiomis matematikos sritimis kaip: •skaičiai ir skaičiavimai; reiškiniai, lygtys, nelygybės; geometrija; matai ir matavimai; •logi..

Turime sandėlyje

E. Velička

4,70€

..

Rezervuoti ir atsiimti knygyne

E. Marcelionienė, V. Plentaitė

4,23€

..

Turime sandėlyje

Salomėja Žeknienė, Jolanta Žvirblienė

4,51€

..

Turime sandėlyje

Algirdas Šulčius

9,03€

Šie pasitikrinamieji testai padės mokiniui nuosekliai pakartoti 12 klasės chemijos kursą, įsivertinti žinias bei gebėjimus, gerinti pasiekimus rengiantis egzaminui.Mokinys čia ras 8 kompleksinius testus, kuriuos sudaro: • glaustas pagrindinių chemijos sąvokų, junginių, dėsnių, reiškinių ir reakcijų priminimas;• žinių taikymo užduočių rinkinys ..

Turime sandėlyje

Romualda Liutkuvienė, Kristina Urbonienė

6,13€

Leidinys (knyga) „Grammar Challenge Accepted“ skirtas bendrojo lavinimo mokyklos progimnazijos 8 klasių mokiniams. Jo tikslas – padėti mokiniams pasitikrinti anglų kalbos gramatikos žinias prieš pradedant mokytis gimnazijoje. Knygą sudaro 12 skyrių, kurie pavadinti Challenges (Iššūkiai). Kiekvienas skyrius pradedamas mįsle arba posakiu, atitinkanč..

Turime sandėlyje

Vilma Dulevičienė, Violeta Dumčiuvienė

9,03€

Šie pasitikrinamieji testai sudaro galimybę nuosekliai pakartoti lietuvių kalbos ir literatūros kursą pagal pagrindinio ugdymo bendrojoje programoje (2016) numatytas temas bei gebėjimus.  Mokinys čia ras teorijos priminimų ir taikymo pavyzdžių, įvairaus sudėtingumo teksto suvokimo bei nagrinėjimo, rašybos, žodžių darybos, sintaks..

Turime sandėlyje

Jolanta Banytė, Džeralda Kuzavinienė, Vilija Vyšniauskienė

4,70€

Pratybų sąsiuvinis– tai serijos ŠOK pataisyto lietuvių kalbos priemonių komplekto PUPA IV klasei dalis. Pataisytas lietuvių kalbos vadovėlio komplektas PUPA IV klasei (serija ŠOK) parengtas remiantis 2016 m. Pradinio ugdymo lietuvių kalbos bendrąja programa. Ankstesnio leidimo mokomoji medžiaga yra pakoreguota remiantis atnaujin..

Turime sandėlyje

Marius Čepulis

9,03€

Įsigiję leidinį Gamtos mokslai pagal Marių Čepulį rizikuojate užkrėsti vaikus pomėgiu klajoti gamtoje, ją tyrinėti, ja grožėtis, o ne naudotis. Gamtamokslinis ugdymas svarbus kiekvienam šiuolaikiniam žmogui, nes padeda suprasti pasaulį, kuriame gyvename, suvokti mūsų planetoje gyvybę palaikančias sistemas ir procesus, atsakingai taikyti gamtotyros ..

Turime sandėlyje

A.Pačkauskienė, S.Laurinavičienė

3,85€

..

Rezervuoti ir atsiimti knygyne

Salomėja Žeknienė, Jolanta Žvirblienė

4,70€

..

Turime sandėlyje

Rodoma nuo 316 iki 350 iš 1190 (viso puslapių - 34)