Vadovėliai

Išdėstymas:

Internetu:
15,44€
Knygyne:
16,25€

Pagal atnaujintas vidurinio ugdymo programas parengtame istorijos vadovėlyje Laikas 12 nagrinėjami svarbiausi Lietuvos ir pasaulio istorijos įvykiai nuo Napoleono epochos iki šių laikų. Vadovėlyje yra 41 tema. Kiekvienas skyrius pradedamas įvadu, apibūdinančiu temose nagrinėjamą epochą. Skyriaus santraukoje moksleiviams pateikiamos tezės, padedanči..

Raisa Melnikova

Internetu:
16,09€
Knygyne:
16,94€

Naujo etikos vadovėlio 5 klasei Mokausi etikos mokymo turinys pagal ugdomosios veiklos sritis suskirstytas į 4 skyrius: Saviugda ir savisauga: Aš – Asmuo; Dialoginis bendravimas: Aš – Tu; Socialiniai santykiai: Aš – Mes; Santykis su pasauliu: Aš – Tai. Mokinių žinios, gebėjimai ir nuostatos plėtojamos keturiose esminėse veiklos srityse. Kiekviena p..

M.Puzaitė, L.Šernienė

Internetu:
11,98€
Knygyne:
12,61€

..

Internetu:
4,50€
Knygyne:
4,74€

Šios pratybos skirtos žaismingai pakartoti, įtvirtinti ir papildyti išeitą anglų kalbos kursą. Kai kurios svarbios taisyklės glaustai pateiktos mėlynuose laukeliuose – Įsidėmėk! Gelsvuose laukeliuose mokiniai ras patarimų, kaip atlikti užduotis. Spalvingi galvosūkių puslapiai skatins susikaupti ir logiškai mąstyti. Knygos pabaigoje pateikti atsakym..

Internetu:
4,50€
Knygyne:
4,74€

Šios pratybos skirtos žaismingai pakartoti, įtvirtinti ir papildyti ketvirtos klasės lietuvių kalbos, matematikos ir pasaulio pažinimo mokymo medžiagą. Kai kurios svarbios taisyklės glaustai pateiktos mėlynuose laukeliuose – Įsidėmėk! Gelsvuose laukeliuose pirmokai ras patarimų, kaip lengviausiu būdu atlikti užduotis. Spalvingi galvosūkių puslapiai..

Internetu:
4,50€
Knygyne:
4,74€

Šios pratybos skirtos žaismingai pakartoti, įtvirtinti ir papildyti antros klasės lietuvių kalbos, matematikos ir pasaulio pažinimo mokymo medžiagą. Kai kurios svarbios taisyklės glaustai pateiktos mėlynuose laukeliuose – Įsidėmėk! Gelsvuose laukeliuose pirmokai ras patarimų, kaip lengviausiu būdu atlikti užduotis. Spalvingi galvosūkių puslapiai sk..

V. V. Sirtautas, J. Sirtautienė

Internetu:
11,80€
Knygyne:
12,42€

..

E. Baleišis, V. Zdanevičienė

Internetu:
19,86€
Knygyne:
20,90€

Pagal naująsias Gamtamokslinio ugdymo programas parengtas naujos kartos vadovėlis, daugiausia skirtas žmogaus biologijai. Pagrindinis tekstas trumpas ir aiškus, grindžiamas iliustracinės medžiagos analize. Pateikiama nemažai praktinių darbų ir metodinių puslapių, kuriais siekiama ugdyti bendrąsias ir dalykines mokinių kompetencijas. Kiekvien..

E. Velička

Internetu:
17,20€
Knygyne:
18,10€

..

V. V. Sirtautas, J. Sirtautienė

Internetu:
11,80€
Knygyne:
12,42€

..

Internetu:
20,71€
Knygyne:
21,80€

..

Internetu:
19,86€
Knygyne:
20,90€

..

I. Kapleris

Internetu:
15,15€
Knygyne:
15,95€

..

I.Bertulienė ir kt.

Internetu:
17,20€
Knygyne:
18,10€

..

I.Vodčicienė

Internetu:
8,46€
Knygyne:
8,90€

..

L.Molienė, S.Molis

Internetu:
13,25€
Knygyne:
13,95€

..

Internetu:
11,63€
Knygyne:
12,24€

Vadovėlis «Шаг за шагом. Новый 3» skirtas mokytis rusų kaip antrosios užsienio kalbos trečiaisiais kalbos mokymosi metais. Mokomąjį komplektą sudaro vadovėlis, pratybų sąsiuvinis, garso įrašas (kompaktinė plokštelė), gramatikos sąsiuvinis ir mokytojo knyga. Vadovėlis parengtas pagal pagrindinės mokyklos antrosios užsienio kalbos 7–8 klas..

Internetu:
2,42€
Knygyne:
2,55€

2010 m. išleidžiama pirmoji konspekto dalis tinka tiek mokantis istorijos XI klasėje, tiek ruošiantis abitūros egzaminams. Chronologinės jame nagrinėjamų įvykių ribos apima istorijos įvykius nuo žmonijos ir Lietuvos priešistorės iki Didžiosios Prancūzijos Revoliucijos ir Abiejų Tautų Respublikos žlugimo.  Pateikiamos svarbiausių istorijo..

Internetu:
19,86€
Knygyne:
20,90€

..

Internetu:
19,86€
Knygyne:
20,90€

..

Internetu:
23,28€
Knygyne:
24,50€

..

Rodoma nuo 169 iki 189 iš 448 (viso puslapių - 22)