Vilniaus dailės akademija

Išdėstymas:
elakcija -30%

Sudarytojos: Rasa Butvilaitė, Edita Povilaitytė-Leliugienė

Internetu:
13,16€
Knygyne:
18,80€
Sutaupote:
5,64€

Šį Acta Academiae Artium Vilnensis numerį įkvėpė Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto ir Lietuvos dailės istorikų draugijos organizuota tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencija, vykusi 2016 m. gegužės 12–14 d. Vilniuje. Straipsnių rinkinyje nagrinėjama: istorijos raiška architektūroje; atskirų statinių ar jų..

elakcija -30%

Rasa Janulevičiūtė

Internetu:
21,63€
Knygyne:
30,90€
Sutaupote:
9,27€

Monografijoje nagrinėjamos sovietinio laikotarpio kėdės, Lietuvos dizainerių sukurtos pagal specialius užsakymus, gamintos mažu kiekiu arba masinės gamybos, eksperimentinės. Keli kėdžių projektai peržengia tiriamo laikotarpio ribas, įsiterpia į dizaino lūžio laiką – atkurtos nepriklausomybės pradžią. Svarbiausia buvo tyrinėti lietuvi&scaro..

Išparduota
elakcija -30%

Eglė Ganda Bogdanienė

Internetu:
45,43€
Knygyne:
64,90€
Sutaupote:
19,47€

..

Išparduota
elakcija -30%

Albertas Gurskas, Rasa Janulevičiūtė

Internetu:
5,07€
Knygyne:
7,25€
Sutaupote:
2,18€

..

elakcija -30%

Adomas Butrimas

Internetu:
5,46€
Knygyne:
7,80€
Sutaupote:
2,34€

..

elakcija -30%

Tojana Račiūnaitė

Internetu:
9,45€
Knygyne:
13,50€
Sutaupote:
4,05€

Monografijoje aptariami stebuklingieji Švč. Mergelės Marijos atvaizdai ir jų matymą bei suvokimą XVII–XVIII a. Lietuvos Didžiojoje Kunigaištystėje liudijantys šaltiniai: stebuklų knygos, votai, kopijos ir kiti stebuklingojo atvaizdo aplinkos fenomenai. Knygoje siekiama nubrėžti tam tikrus visuomenės santykių su kultiniu atvaizdu modelio kontūrus, a..

elakcija -30%

Adomas Butrimas

Internetu:
16,03€
Knygyne:
22,90€
Sutaupote:
6,87€

Tyrimas skirtas vieno mikroregiono – Biržulio apyežerių – antropogeninės veiklos rekonstrukcijai per ilgą laikotarpį IX–II tūkst. pr. Kr. Šiame regione surasta ir atlikti žvalgomieji tyrimai 56 akmens amžiaus stovyklose, gyvenvietėse, aukojimų vietose ir kapinynuose, iš jų – 22 ištirti pilnai. Paminklų į..

elakcija -30%

Adomas Butrimas

Internetu:
10,11€
Knygyne:
14,45€
Sutaupote:
4,34€

Monografijoje pristatomi akmens amžiaus paminklų tyrimų, pradėtų 1978 metais, rezultatai. Tyrinėjimų metu aptikta 50 mezolito stovyklų, neolito ir ankstyvojo žalvario amžiaus gyvenviečių, du akmens amžiaus kapinynai ir aukojimo vietos. Iš tų paminklų iki galo ištirti 22, todėl jų medžiagos analizė tapo svarbiausia šios monografijos dalimi. Paminklų..

Išparduota
elakcija -30%

Margarita Matulytė, Agnė Narušytė

Internetu:
25,27€
Knygyne:
36,10€
Sutaupote:
10,83€

..

elakcija -30%

Dalia Klajumienė

Internetu:
9,41€
Knygyne:
13,45€
Sutaupote:
4,04€

Kultūros paveldo fundamentiniai tyrimai vis papildomi naujais atradimais, o paveldosaugos ir paveldotvarkos procesai yra labai dinamiški ir nuolat kintantys, todėl periodiškas profesionalus jų vertinimas ir refleksija yra būtini. Temos aktualumą atspindi gausus būrys mokslininkų, restauratorių ir paveldosaugos specialistų, atsiliepusių į paskatinim..

elakcija -30%

Adomas Butrimas

Internetu:
7,13€
Knygyne:
10,19€
Sutaupote:
3,06€

Monografijos tikslas – apibendrinti intensyvius tarptautinius ir tarpdalykinius šių kapinynų, svarbių kultūros paminklų, 1981–2011 m. tyrimus, padaryti juos prieinamus Lietuvos ir pasaulio mokslinei, taip pat ir plačiajai visuomenei. Įvairiausių sričių tyrėjų iš daugelio pasaulio valstybių atlikti humanitariniai, socialiniai ir gamtamoksliniai tyri..

elakcija -30%

Sudarytoja dr. Lina Michelkevičė

Internetu:
6,37€
Knygyne:
9,10€
Sutaupote:
2,73€

Sudarytoja dr. Lina Michelkevičė Šis leidinio numeris, skirtas įvairioms su menu susijusioms edukacijos formoms, – tai skubrus žvilgsnis į dviejų teritorijų sandūrą, savotišką niekieno žemę, kurios priklausymas švietimo ar kultūros sričiai gali būti persvarstomas kassyk iš naujo. Nežiūrint tariamo teorijos marginalumo, čia užklydęs tyrėjas ras aib..

Kęstutis Zaleckis

Internetu:
20,81€
Knygyne:
21,90€

Miestas – kompleksinis organizmas, tad vystant jo erdves yra svarbu kompleksiškai ir argumentuotai modeliuoti galimus vienokių ar kitokių sprendimų poveikius urbanistinio audinio funkcionavimui. Atgavus nepriklausomybę iš esmės pakito Lietuvos miestų funkcionavimo sąlygos: direktyvumą pakeitė pasirinkimų laisvė ir būtinybė spren..

elakcija -30%

Algė Andriulytė

Internetu:
20,86€
Knygyne:
29,80€
Sutaupote:
8,94€

Ferdynando Ruszczyco (1870–1936) meninę veiklą Vilniuje geriausiai apibūdina jo paties žodžiai, pasakyti 1919-aisiais, įkuriant Vilniaus mylėtojų draugiją: Civis vilnensis sum. Tai reiškia: Vilniaus pilietis esu. Ruszczyco pilietiškumas pasireiškė kaip siekis „kelti ir gražinti miestą“ ir geriausiai atsiskleidė realizuojant įvairius sumanymus: pieš..

Išparduota
elakcija -30%

Jonas Rimantas Glemža

Internetu:
18,04€
Knygyne:
25,78€
Sutaupote:
7,74€

..

Išparduota
elakcija -30%

Nijolė Šepetienė

Internetu:
15,33€
Knygyne:
21,90€
Sutaupote:
6,57€

..

elakcija -30%

Monika Krikštopaitytė

Internetu:
15,61€
Knygyne:
22,30€
Sutaupote:
6,69€

Leidinyje interpretuojama menininko Konstantino Bogdano, kadaise buvusio jaunesniuoju, vėliau viduriniu, o dabar galėtų būti ir be prierašų, kūryba. Kadangi jo darbai susiję su mūsų gyvenama ir patiriama kultūrine aplinka, tai šiek tiek ir socialinė dailės istorija, rašyta neakademiškai. Įtariant pasąmoninį, o vėliau ir labai sąmoningai konceptuali..

elakcija -30%

Asta Giniūnienė

Internetu:
11,55€
Knygyne:
16,51€
Sutaupote:
4,96€

..

elakcija -30%

Tojana Račiūnaitė

Internetu:
5,77€
Knygyne:
8,25€
Sutaupote:
2,48€

..

Išparduota
elakcija -30%

Vaida Ščiglienė

Internetu:
4,41€
Knygyne:
6,31€
Sutaupote:
1,90€

..

elakcija -30%

Gintautė Žemaitytė, Aušra Trakšelytė, Lina Michelkevičė

Internetu:
7,07€
Knygyne:
10,10€
Sutaupote:
3,03€

Šį „Acta Academiae Artium Vilnensis“ numerį įkvėpė Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto organizuota tarptautinė konferencija, vykusi 2015 m. gegužės 21–22 d. Vilniuje. Moksliniuose straipsniuose ir menininkų tekstuose aptariama kūno statuso (ne) laike ir (ne)erdvėje įvairovė, kviečiama diskutuoti apie realias ir virtualias „patirtis“, na..

Rodoma nuo 1 iki 21 iš 58 (viso puslapių - 3)