Mokyklinė ir mokomoji literatūra

Išdėstymas:

Irmantas Adomaitis, Margarita Purlienė

Internetu:
4,70€
Knygyne:
4,95€

Veiklos sąsiuvinis parengtas pagal „Žmogaus saugos“ bendrąją programą. Skiriamas visiems šį kursą besimokantiems mokiniams. Užduotys aprėpia 5 veiklos sritis: 1) psichologinis pasirengimas grėsmėms ir pavojams; 2) saugi elgsena buityje ir gamtoje; 3) saugi elgsena eismo aplinkoje; 4) saugi elgsena esant ekstremalioms situacijoms; 5) pirmoji pa..

T. Ivanauskas

Internetu:
4,23€
Knygyne:
4,45€

..

Internetu:
7,22€
Knygyne:
7,60€

• Mokaisi 7–8 klas?je? Ar gerai išmanai rus? kalbą? Pasitikrink savo mok?jimus! • Ar gerai supranti, kas sakoma rus? kalba, ir gebi rusiškai kalb?ti? Atlik klausymo ir kalb?jimo testus ir užduotis! • Ar taisyklingai rašai rus? kalba? Nor?tum tinkamai parašyti laišką ar suderinti kalbos dali? gal?nes sakinyje? Atlik rašymo užduotis, kontrolinius d..

Internetu:
6,75€
Knygyne:
7,10€

• Rinkinys skirtas 9–10 klasi? moksleiviams ir atitinka Bendr?j? Europos kalb? mok?jimo reikalavim? (BEKM) B1 lyg?. • Rinkinyje pateikta klausymo, skaitymo ir supratimo, rašymo (leksikos ir gramatikos testai, laišk? rašymas) ir kalb?jimo (monologai ir dialogai) užduoči? ir tekst?. • Rinkinio testai ir užduotys lavina moksleivi? kalbinę ir komunika..

Internetu:
0,81€
Knygyne:
0,85€

„Žodžio dalys" dalijamoji medžiaga...

Edita Minkuvienė, Ligita Kukanauzienė

Internetu:
4,23€
Knygyne:
4,45€

..

Edita Minkuvienė, Ligita Kukanauzienė, Aušra Didžgalvienė

Internetu:
4,23€
Knygyne:
4,45€

..

Edita Minkuvienė, Ligita Kukanauzienė, Aušra Didžgalvienė

Internetu:
4,23€
Knygyne:
4,45€

..

Internetu:
2,33€
Knygyne:
2,45€

Pradėsime mokytis raidžių. Keliaudamas šios knygelės puslapiais vaikas išmoks: - pasakyti raidžių vardus, - parašyti didžiąsias raides, - sugalvoti žodžių iš parodytų raidžių, - tvirčiau laikyti pieštuką. Knygelė su lipdukais ir diplomu!..

Internetu:
2,33€
Knygyne:
2,45€

Keliaudami puslapiais visi mažieji mokysis saugiai vaikščioti gatvėmis. Sužinosi: - kaip saugiai elgtis gatvėje, - ko gatvėje daryti negalima, - ką reiškia kelio ženklai, šviesoforo signalai ir gatvių ženklinimas, - kam reikalingi atšvaitai. Knygelė su lipdukais ir diplomu!..

Internetu:
2,33€
Knygyne:
2,45€

Pradėsime skaičiavimo pamokas. Keliaudami puslapiais visi mažieji išmoks: - pažinti ir rašyti skaičius, - skaičiuoti nuo 1 iki 10, - suprasti, kiek vienetų sudaro kiekvieną skaičių, - tvirtai laikyti pieštuką ir rašyti atsakymus. Knygelė su lipdukais ir diplomu!..

Internetu:
3,30€
Knygyne:
3,47€

Žurnale pateikta svarbiausia ir naujausia informacija šiais metais stojantiesiems į universitetus, kolegijas bei profesines mokyklas...

Rodoma nuo 2038 iki 2049 iš 2049 (viso puslapių - 98)