Gyvenimas Lietuvai. Vincas Mašalaitis ir jo darbai

Kainos el. parduotuvėje vaga.lt ir fiziniuose knygynuose VAGA gali skirtis
Informacija
  • Metai 2015
  • Puslapiai 520
  • Leidykla Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras
  • ISBN 9785420017579

Knygos „Gyvenimas Lietuvai. Vincas Mašalaitis ir jo darbai “ aprašymas

Dabartinei kartai mažai žinomas teisininkas, valstybininkas Vincas Mašalaitis (1892–1975), ilgus metus (1944–1975) gyvenęs emigracijoje Vokietijoje, vėliau JAV, kiekvieną minutę skyrė kovai už Lietuvos laisvę, projektavo ją kaip atsikūrusią demokratinę valstybę, tikėdamas tautos gyvastimi ir kad ji tikrai išsikovos nepriklausomybę ir štai tada viskas bus jai reikalinga, ką tik užsienio lietuviai, gyvendami laisvuose Vakaruose jos labui iki to laimės momento paruoš, tikėdamas, kad emigracija turi prie laisvės atgavimo proceso visomis išgalėmis prisidėti. Reikia projektuoti būsimos valstybinės valdžios tipą ir jos sąrangą, nors, – kaip teigė 1951 m. pats Mašalaitis, -– niekas nežino, koks bus išsilaisvinusios Lietuvos valdymas, režimas, nes jo „neparneš Lietuvon nei p. Lozoraitis iš Romos, nei saujelė tremtinių iš Amerikos ar kitų svetimų kraštų, o jį nustatys kovojanti tauta“. Laisvuose Vakaruose veikianti lietuvių išeivija turi būti parengusi daugybę projektų, planų, kurie bus reikalingi Lietuvai – tokia buvo pagrindinė Mašalaičio darbų idėja. Apie šio kuklaus žmogaus gyvenimą ir darbus pasakojama žinomo istoriko, diplomato prof. dr. Alfonso Eidinto parašytoje studijoje. Kiekvieno Lietuvos ministro pirmininko dešinioji ranka Vincas Mašalaitis buvo svarbus asmuo visose nepriklausomos Lietuvos vyriausybėse, jis vienas iš nepriklausomos valstybės valdymo mechanizmo kūrėjų, vyriausybės politikos Klaipėdos krašte konstruotojų, be to, ilgametis „Vyriausybės žinių“ redaktorius, teisininkas. Vincas Mašalaitis – svarbus Lietuvos okupacijų liudininkas. Jis dalyvavo paskutiniuose 1940 m. birželio 15 d. vyriausybės posėdžiuose Prezidentūroje, kai buvo svarstomas sovietų ultimatumas, prisidėjo prie antinacinės rezistencijos. Apie tuos metus parašė svarbių atsiminimų, vertinimų, liudijo Kersteno komisijai apie prievartinę Lietuvos okupaciją ir sovietizaciją. Gyvendamas išeivijoje Vincas Mašalaitis kaip liberalios Lietuvos ūkininkų partijos atstovas veikė VLIKe, Lietuvos teisininkų tremtyje draugijoje, parašė svarbius Mažosios Lietuvos Tarybos, Klaipėdos krašto lietuvių pilietybės, mažlietuvių likimo, Lietuvos vakarinių sienų ir VLIKo dokumentus, jis yra daugelio reikšmingų memorandumų tikrasis autorius. Parašė nemažai atsiminimų apie nepriklausomos Lietuvos politiką, taip pat sovietologinių darbų. Savo 1948 metais parašytu lietuvių lageriuose Vokietijoje Lietuvos konstitucijos projektu, 1955 metų Lietuvos ūkininkų partijos programinių gairių projektu, Lietuvos socialinės, ekonominės ir politinės vizijos brėžiniais 1962 metais, rengiant VLIKo pareiškimą, Vincas Mašalaitis konstravo laisvos demokratinės Lietuvos valstybę, jos ūkinę, socialinę ir kultūrinę sanklodą, kuri būtų neabejotinai buvusi reikalinga, jei anuo metu Lietuva būtų išsilaisvinusi iš SSRS okupacijos. Visi jo darbai ir pateikiami šioje knygoje, parašytoje remiantis iki šiol mokslininkams nežinoma Vinco Mašalaičio archyvo medžiaga, kurią iki mūsų dienų išsaugojo jo sūnus Putinas Mašalaitis.

Prekę galite įsigyti šiuose knygynuose:

Šie duomenys atnaujinami kelis kartus per parą, todėl rekomenduojame paskambinti į pasirinktą knygyną ir pasitikslinti prekių likutį. Knygynų kontaktus rasite čia.

Rašyti komentarą

Norėdami rašyti komentarą turite prisijungti arba užsiregistruoti